2011 İZAYDAŞ'ın Altın Yılı Oldu

2011 İZAYDAŞ'ın Altın Yılı Oldu
2011 İZAYDAŞ’ın Altın Yılı Oldu

2011 Genel Değerlendirmesi
İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıda 2011 yılı değerlendirme sunumundan önce bir açıklama yapan Genel Müdür Muhammet Saraç, hizmetlerinde öncelikle Kocaeli sonra Türkiye’ye sorumlu olduklarını belirtti. Saraç, bu sorumlulukla görevlerini yürüttüklerini kaydederek, 2011 yılında tüm rakamlarda rekorlar kırdıklarını, bu gelişmenin
2012 yılında da sürdüreceklerini ifade etti. Saraç, ardından 2011 yılı genel değerlendirme sunumuna geçti.


Bugüne Kadarki Gelen Atık Miktarı
Tesise, kuruluşundan 2011 yılı sonuna kadar 261 bin 841 ton tehlikeli atık kabul edildiğini açıklayan Genel Müdür Muhammet Saraç bu atıklardan 147 milyon 342 bin 800 kWh elektrik enerjisi üretildiğini, 57 milyon 324 bin 000 kWh’lık kısmını ulusal sisteme verildiğini kalanının ise tesiste tüketildiğini ifade etti. 2011 yılında yakmaya gelen atık miktarının ise 33 bin 789 ton olduğuna dikkat çeken Genel Müdür Saraç, 29 bin 900 ton atığın da yakılarak bertaraf edildiğini belirtti. Saraç yine 2011 yılı yakılan atık miktarının 29 bin 900 ton olduğunu, üretilen elektriğin ise 20 milyon 733 bin 000 kWh’ ulaştığını ifade etti. Saraç 11 milyon 699 bin 740 kWh elektriğin ise satıldığını vurguladı.

Günde 1500 Ton Evsel Atık
Evsel düzenli depolama alanlarında bin 500 ton/gün evsel atık depolandığını ifade eden Saraç, bu alanlarda Kocaeli bölgesindeki evlerden kaynaklanan evsel atıklar ile sanayiden
kaynaklı depolanabilir nitelikteki tehlikeli ve evsel atıkların depolanarak bertaraf edildiğini söyledi. Saraç Evsel atıklar için altı adet lot(alan), tehlikeli atıklar için bir adet lotun bulunduğunu ifade ederek Dilovası ilçesinde yapılan lotun da işletiminin, 2007 yılı itibari ile İZAYDAŞ’a verildiğini aktardı.

Tıbbi Atıklar
Kocaeli ili sınırları içerisindeki tüm sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atıklar İZAYDAŞ tarafından bertaraf edildiğini aktaran Saraç, Kocaeli’deki 450 noktadan bu atıkların toplandığını ifade etti. Saraç,”Sağlık kuruluşlarından çıkan patolojik ve tehlikeli atıklar yakılarak bertaraf edilmekte, enfeksiyöz atıklar ise tekrar kullanılabilir ambalajlar içerisinde toplanarak lisanslı araçlarla İZAYDAŞ Sterilizasyon Tesisi’ne getirilmekte. Sterilizasyon Tesisi’ ne getirilen atıkların 160 oC sıcaklıktaki buhar, 5 bar basınç ve 45 dakika süresince sterilizasyonu sağlanmaktadır. Sterilize edilerek patojenlerden arındırılan tıbbi atıklar, parçalanıp evsel atıklarla beraber depolanmaktadır” dedi.

Gemi Atıkları
İZAYDAŞ’ın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu yedinci maddesi gereğince deniz sınırları dâhilinde buluna gemiatıklarını da toplatma görevi olduğunu vurgulayan Saraç” Atık toplama işlemi, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan teknik esaslar çerçevesinde, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden lisans almış atık
alma gemileri ile yapılmakta. Toplanan atıklar, ayrıştırma işlemi sonrasında yakma tesisinde yakılmakta ve elektrik enerjisi elde edilmektedir. Bu sayede gemilerden kaynaklanan
kirlilik önlenmekte ve İzmit Körfezi’nin kirlenmesi engellenmektedir” dedi.

Koku Bariyeri
Kokunun engellenebilmesi amacı ile Koku bariyeri sistemine geçildiğini ifade eden Saraç, özel sistem sayesinde kötü kokunun özellikle yaz aylarında vatandaşları rahatsız etmemelerini sağlayacaklarını açıkladı. Saraç, Fıskiye şeklinde oluşturulan sistemin kokuyu bariyerleyerek yayılmasını engelleyeceğini ifade etti.