Ak-Kim Kimya Genel Müdürü Sayın Onur Kipri ile Röportaj

Ak-Kim Kimya Genel Müdürü Sayın Onur Kipri ile Röportaj

Birbirinden farklı pek çok sektör için hammadde üreten Ak-Kim Kimya, çevre koruma hassasiyetinin yanı sıra çalışanlarının iş güvenliği ile ilgili faaliyetlere büyük önem vermesi ile de dikkat çekiyor. Geniş Ar-Ge kadrosu ile geleceği güzelleştirme ve sürdürülebilirliği sağlayabilme adına çalışmalar yürüten Ak-Kim Kimya hakkındaki sorularımızı firmanın Genel Müdürü Sayın Onur Kipri yanıtladı.

 

Ak-Kim çok geniş ürün yelpazesine sahip bir firma ve birçok farklı sektöre hizmet vermekte. Bize son çıkan ürünleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Ak-Kim en fazla hangi sektörlere hitap ediyor?

Ak-Kim Kimya olarak; Klor-alkali ve türevleri, metilaminler, persülfatlar, peroksitler, bisülfitler, tekstil yardımcı maddeleri, kağıt ve su arıtma kimyasalları ile çimento ve beton katkı maddelerini kapsayan geniş ürün yelpazesiyle 5 kıtada müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

 

Şirketimiz, yıllık 600 bin tonluk üretim kapasitesine sahip ve 500’ü aşkın farklı kimyasal madde üretiyoruz. Sahip olduğumuz geniş ürün yelpazesiyle başta kimya, ev ve kişisel bakım, tekstil, gıda - ilaç, metal - maden, inşaat, kağıt endüstrisi ve su arıtma olmak üzere farklı sanayi gruplarına hitap ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 15.000 ton kapasiteli Betain üretim tesisimizi hayata geçirdik. Kişisel bakım ürünleri alanındaki mevcut portföyümüzü; müşteri ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriyoruz. Persülfat ürün gamının genişletilmesi amacıyla; 1,200 ton/yıl kapasiteli, 1. faz sodyumpersülfat tesisimiz de 2014 yılında kuruldu.

 

2014 yılındaki en önemli yatırımlarımızdan birisi, dünyanın en büyük emaye ve seramik frit üreticilerinden biri olan Gizem Frit şirketini satın alarak yeni bir pazara girmek oldu. Bu satın alma ile beyaz eşya, mutfak gereçleri, seramik ve alüminyum sektörlerinde de katma değeri yüksek ürünlerimizle faaliyet göstereceğiz.

 

Bir diğer inorganik büyüme atılımını ise, 2013 yılında Feralco ile birlikte kurduğumuz Akferal’in bünyesinde gerçekleştirdik ve Dostel Grubu’nun su arıtma kimyasalları bölümünü 2014 yılı sonunda satın aldık. Bu sayede alüminyum sülfat ürünlerini de portföyümüze ekledik.

 

Ak-Kim’de etkin temizlik ve enerji tasarrufu sağlayan, çevreye duyarlı ürünler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Özellikle çevresel açıdan bakacak olursak, Ar-Ge sürecinin tasarım aşamasında üretilecek bir kimyasalın öncelikli kabul kriterleri arasında çevre boyut araştırması yapılmaktadır. Bu demek oluyor ki; çevreye zararlı olabilecek hiçbir ürünü üretme kararı vermeyiz, henüz fikir aşamasında projeyi kapatırız.

 

Çevreci kimyasallarımıza da kısaca değinelim. Toz deterjan üretiminde kullanılan ve 40 derecedeki yıkamalarda dahi leke çıkarma özelliği bulunan Sodyum Perkarbonat, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Sodyum Perkarbonat sayesinde çamaşırlar 60 derece yerine 40 derecede yıkanarak, yılda 388 gigawattsaat* enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Üretmekte olduğumuz Polialüminyumklorür içme suyu ve atıksu arıtımında çöktürme işlemlerinde kullanılmaktadır. Böylelikle zararlı atıkların çevre kirliliğine neden olmasını önlüyoruz.

 

Çevreci ürünlerimize örnek olabilecek diğer bir proje de çalışmaları devam etmekte olan delikli elyaf membran sistemidir. İleri teknolojili arıtma yöntemi olan bu sistem belediyelerde ve endüstriyel arıtma tesislerinde proses suyu ve içme suyu hazırlama; atık su arıtma ve geri kazanıma ek olarak ters ozmoz için ön arıtma süreçlerinde kullanılmaktadır. Günümüzün artan nüfusu, şehirleşme ve hızlı sanayi büyümesinden dolayı su kaynaklarına erişim ve atık suyun geri kazanılması oldukça önemli hale geldi. Projenin Türkiye’nin çevre stratejilerinde ve su politikasında ciddi rol oynamasını hedefliyoruz.

 

Know-how üreten Ar-Ge Merkeziniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine büyük önem veren ve Ar-Ge faaliyetlerini bu anlayışla sürdüren bir firma olarak, hedeflediğimiz ürün çeşitliliğini sağlamak üzere Ar-Ge ve inovasyona ciddi yatırım yapıyoruz. 60’a yakın personelin görev yaptığı Ak-Kim Ar-Ge birimlerinde; ülkemizde üretimi olmayan kimyasalların sentezlenmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve uyarlanması, proses verimliliğinin iyileştirilmesi ve verimliliği artırıcı performans kimyasallarının geliştirilmesi üzerinde çalışılıyor. Ar-Ge Merkezimizde 2014 yılında 38 adet yeni ürün geliştirilmiştir. Organik ve inorganik kimyasallar, tekstil, su arıtma, kağıt ve inşaat sektörlerine yönelik yeni ürünler ve çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan, mevcut faaliyet alanlarımıza ek olarak nanoteknoloji, biyo bazlı kimyasallar, kişisel bakım, gıda, beslenme ve ilaç alanlarında araştırma - geliştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

 

LACP Gümüş Ödülü’ne layık görüldüğünüz "Ak-Kim Sürdürülebilirlik Raporu” hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?

Ak-Kim Kimya’nın bu raporu, dünyanın en iyi üçüncü sürdürülebilirlik raporu seçilerek, Gümüş Ödül’e layık görülmüştü. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında ve uluslararası kabul görmüş Küresel Raporlama Rehberi (Global Reporting Initative) GRI’ya uygun olarak hazırlanan 2013 Sürdürülebilirlik Raporumuz, tüm sektörleri içeren uluslararası değerlendirme süreci sonucunda 100 üzerinden 97 puan aldı. Şirketimiz, Türkiye kimya sektörünün GRI A seviyesinde hazırlanan ilk sürdürülebilirlik raporu olma özelliğini taşıyan bu raporuyla uluslararası arenada çok önemli bir başarıya imza attı.

 

Raporumuzda Ak-Kim’in 2013 yılına ait ekonomik, çevresel ve sosyal performansını yönlendiren ve faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan etkileri yönetme konusunda yürüttüğümüz ölçme, izleme ve iyileştirme çalışmalarını paydaşlarımıza aktardık.

 

Ak-Kim üretim ve operasyonlarında sürdürülebilirliğe gerçek anlamda önem veren bir kurumdur. Bu bağlamda sürekli olarak yeni ve verimli teknolojiler araştırmaktayız ve yapılan analizlerin sonuçları doğrultusunda çeşitli uygulamaları hayata geçirmekteyiz.

 

Yurt dışında anahtar teslimi mühendislik çözümleriniz mevcut mu? Nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Bahsedebilir misiniz?

Ak-Kim sahip olduğu bilgi birikimini ve teknolojileri 2002 yılından beri Ürdün, Pakistan, Suudi Arabistan ve Yunanistan gibi ülkelere sunmakta ve mühendislikten anahtar teslimi taahhüt faaliyetlerine kadar her türlü çözümü sunmaktadır. Özellikle Klor Alkali tesisleri konusunda uzmanlaştığımızı söyleyebiliriz.

 

Ak-Kim olarak; İş sağlığı, güvenliği ve çevre politikanız nelerdir?

Doğal ortamın hızla kirlendiği ve kaynakların giderek azaldığı günümüz dünyasında sürdürülebilir büyüme, gündemin en önemli konularından biri haline gelmiştir. Şirketimiz özellikle çevresel sürdürülebilirlik konusuna büyük önem vererek, çevreye duyarlı ve kimyasal tüketimini azaltmaya yönelik ürünler üretmeyi hedeflemektedir.

 

Tüm süreçlerinde çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirleri alan, faaliyetlerinde sürekli gelişim çerçevesinde, çevre ile uyumlu teknolojilere öncelik veren Ak-Kim’de enerji ve doğal kaynak kullanımı gerek proseslerin dizaynında, gerekse üretim aşamalarında dikkate alınmaktadır. Ak-Kim, tedarikçileri ve müşterileri ile iş birliği yaparak, çevreye olan duyarlılığın artırılmasına katkıda bulunmayı hedefler.

 

Çevresel faaliyetler ile iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesinde tüm Ak-Kim çalışanları eğitimli ve yetkindir, sorumluluk alır ve iyileştirme çalışmalarına aktif olarak katılır. Çevre ve iş sağlığı güvenliği süreçlerinin iyileştirme çalışmaları öncelikli olarak ele alınır, kök neden analizleri yapılır ve sonuçlandırılır. Tüm bu süreçleri iyileştirmek üzere çok sayıda komite kurulmuştur. Bunların bazıları Öneri, Emisyon, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi (Seveso), Enerji Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Komiteleri ve Akkök Yalova şirketleri koordinasyonundaki Akçevre Kurulu’dur.

 

Ak-Kim SEVESO II (Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik) kapsamında çalışmalara ilk başlayan firmalardan biri olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yakın çalışmalar yürütmektedir. Yönetmelik kapsamında; 01.01.2016 tarihine kadar hazırlanması gereken Güvenlik Raporu’nun büyük bölümünü tamamladık.

 

Hem bireysel, hem de kurumsal olarak sürdürülebilir kalkınma anlayışını ülkemiz adına ve yarınlara daha iyi bir dünya bırakmak açısından oldukça önemseyen Ak-Kim,şeffaf ve sürdürülebilir bir firma olarak bu standartlardaki performansını artırmaya yönelik çalışmalarına devam etmeyi hedeflemektedir.

Ak-Kim’in 2016 yılına dair hedef ve projelerinden bahsedebilir misiniz?

2016 yılında ciro ve karlılık rakamlarımızı bu seneye göre % 10 mertebesinde artırmayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ihracatımızı tutar bazında ikiye katlamayı hedefliyoruz. Devreye girecek yeni projelerimiz ve inorganik büyüme faaliyetlerimizle 2020 senesinde 500 milyon dolar ciroya ulaşmayı planlıyoruz. Uzun dönemde ise Ak-Kim olarak; 2023 yılında minimum 1 milyar dolar ciro büyüklüğünde, global bir kimya şirketi olma hedefimiz var. Türkiye’de cari açığı azaltacak yeni ürünlerin üretimine odaklanıyoruz. Bununla beraber yeni alanlara da gireceğiz. Şu an ev - kişisel bakım sektörü ile gıda, ilaç ve yem sektörleri bizim için öncelikli sektörler arasında yer alıyor.

 

Kimya sektörü ile ilgili genel bir değerlendirme yaparsanız, sizce Türkiye’nin dünya pazarındaki konumu nedir? Kozmetik sektörü ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

 

Türkiye hammadde kaynaklarına olan uzaklığı ve kısıtlı kaynağından ötürü kimya sektöründe maalesef ithalata bağımlı ve sınırlı bir hareket alanına sahip. Bu nedenle sektör inovatif, çevreci ve biyo bazlı ürünler ile performans kimyasallarına odaklanabilir.

 

Ev bakım sektörü ciromuzda önemli bir paya sahip. Kozmetik sektörü ise üzerinde durduğumuz ve önem verdiğimiz bir sektör. Ev bakım segmentinde mevcut ürünlerimiz ve kozmetik alanında da yeni projelerimiz var. Ak-Kim olarak bu ürün ve projelerimizi tanıtmak amacıyla Kasım ayı içerisinde sektördeki lokal ve uluslararası birçok firmayı bir araya getirecek olan Kozmetik, Kişisel ve Ev Bakım Ürünleri Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri Fuarı’na "Cosmetics & Home Care Ingredients"e katılım göstereceğiz.