Anton Paar'dan İlaç Endüstrisine Çözümler

Anton Paar'dan İlaç Endüstrisine Çözümler
Laboratuvarda ve Üretimde Her şey Kontrol Altında

İlaç firmaları, yüksek kalitede taleplerinin karşılandığı ve mevzuatlara hakim olduğu bir alanda kendi tedarik zinciri boyunca çalışır. Tanımlı iş akışları, eğitimli personeli ve güvenilir cihazları ve tesisleri, ilaç üretiminin önemli köşe taşlarındandır. Anton Paar; Ar&Ge, üretim ve kalite kontrol için kapsamlı ürün yelpazesi sunar.
Yoğunluk ölçerin esas kullanım alanı, sonucun, kesin fiziksel parametre olarak kısa sürede alınması gibi kalite kontroldür. Yoğunluk, ilaç hammaddelerinin durumu, üretim sürecindeki o anki ortam ve bitmiş ilaç hakkında bilgi verir. Bu, üretimin sürekliliği ve ürünün onaylanması için son ürünün ve üretimin tanımlı spekler içerisinde olup olamadığına karar verebilmeye ve çabuk müdahale edebilmeye imkan tanır. Ek olarak, üçlü karışımlar için yüksek hassasiyetli ve tekrarlanabilir sonuçlar elde edilen, yoğunluk ve sesin yayılma hızı ölçümünün kombinasyonu kullanılabilir. Bu, ilaca özgü kalite parametrelerini tespit etmek için Ar&Ge de kompleks sıvıların metodunun geliştirilmesi ve karakterizasyonu için yoğunluk ölçerin kullanımını sağlar. Yoğunluk ölçümü, USP, Ph.EU, JP, MX gibi Pharmacopoeia’nın gerekliliklerine uyum sağlayan ve titreşimli U-tüpü prensibine dayanır. Bu, laboratuvar ve online ölçümden gelen sonuçların direk karşılaştırılmasını sağlar.

DMA Generation M yoğunluk ölçerler, ağırlıklı olarak kalite kontrolde, üretimde kullanım için idealdir.

Tüm İlgili Dalgaboyları İçin
Optik rotasyon, ilaç endüstrisinde ana ölçüm parametresidir. İlaç maddelerinin tanımlanması için ve hammaddenin safiyeti ve kalitesinin tespitinde kullanılır. Safiyetin dışında, kullanılan aktif maddelerin optik rotasyonunun ilk olarak tanımlanması esastır. Çünkü, diğer optik özelliklerle tanımlanan moleküller, toksik veya toksik olmayan özellik gösterebilir. İlaç endüstrisindeki üreticiler, ilacın kalitesinin devamlılığını sağlar ve garanti ederler, böylece son kullanıcı veya hastalar için tehlike oluşmaz. Kalite kontrolün bir parçası olarak son üründe ve üretim süresince maddelerin doğru, güvenilir tanımlanması için, hammaddelerin çabuk girdi kontrolü için MCP Polarimetreler ideal bir cihazdır. Propol online polarimetreler, uygun kiralitede aktif maddelerin oluşturulması ve kusursuz üretimin eş zamanlı izlenmesini sağlar.


MCP polarimetreler, kalite kontrol ve hammaddelerin çabuk tanımlanmasında girdi kontrol için uygundur.

Refraktif İndeks: Hızlı Tepit
Refraktif indeks, farklı örneklerin ölçümüne olanak sağlayan parametrenin tespiti, kolay ve çabuk ulaşılabilir. Ölçüm prensibi, bulanık, renkli ve opak örneklerin yanısıra
katı, pastamsı ve sıvıların ölçülebilmesini sağlar. Refraktif indeks, çözünmüş maddelerin konsantrasyonu ile bağlantılıdır. Refraktif indeks ölçümü, konsantrasyon tayininde kullanılabilir. Özellikle kalite kontrol laboratuvarları için, devam eden üretimin düzeltilmesi veya partinin onayı için basit ve hızlı, tekrarlanabilir sonuçlar elde etmek önemlidir. Abbemat refraktometreler için örnek hazırlamaya gerek yoktur, çok az örnek miktarı yeterlidir.


Abbemat refraktometreler, devam eden üretimlerin doğrulanmasına olanak sağlar,
partilerin refraktif indeks tayini kolay ve çabuktur.

İz Madde Tayini: Net Çözüm
Çeşitli pharmacopoeia’nin belirttiği ilaç kompenentlerindeki ağır metal içeriklerinin, limitler içerisinde olduğundan emin olmak için araştırılmalıdır. Aynı zamanda, kullanılacak örnek hazırlama metotları da tanımlanmıştır. Multiwave PRO yakma cihazı mikrodalga enerjisi ile farklı ilaç hammaddelerinin ve son ürünlerin, asitle kolay ve hızlı bir şekilde parçalanmasına izin verir. Bu tür parçalama cihazlarının kullanılması, homojen sıcaklık dağılımı ile yüksek örnek kapasitesi sağlar. Sensörler ve otomatik raporlama, rutin çalışmalar ve metotların geliştirilmesi ve validasyonu için izlenebilir dokümantasyona sahip reaksiyonların gerçekleşmesini sağlar. Analiz için maddelerin doğru konsantrasyonunu sağlamak ve yakma için farklı ilaçların ihtiyaçlarını karşılamak, özel yakma teknikleri gerektirir. Önerilen yakma cihazlarının çeşitliliği, bu ihtiyaçları karşılar.

Sentez: mg’dan kg’a
İlaç bileşenleri ve maddelerinin üretimi için sık sık ve geliştirme için sürekli yapılan geleneksel organik sentez, komplekstir, zaman alır ve zor bir işlemdir. Mikrodalga sentez reaktörü kullanımı, sentez süresini ve kimyasal maliyetini azaltır. Multimode reaktörlerde, küçük ölçekli olarak seçilen sentez adımları, geliştirme süresince optimize edilebilir. Küçük miktarlardan büyük miktarlara uygun reaksiyon parametrelerinin transferi, teknolojiyi ve metodu yeniden ayarlamaya gerek olmadan monomode reaktörlerle mümkündür. Monomode reaktörle mikrodalga destekli sentez, erişilmesi güç ve pahalı küçük miktarlardaki ilaç etkin maddeleri için uygundur.


Geliştirme işlemleri süresince Monowave 300 mikrodalga reaktörü kullanılarak,
sentez adımları küçük miktarlarda optimize edilebilir.

Akış Davranışının İncelenmesi
İlaç sektöründe sıvıların viskoz ve viskoelastik davranışlarının araştırılması, kaliteli üretimi sağlamak ve maliyeti arttıran problemleri önlemek için önemli bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Malzemelerin akış özellikleri, formülasyon içeriği ve ortam koşullarından (sıcaklık ve dış kuvvetler gibi) etkilenmektedir. Bu nedenle, infüzyon çözeltileri, merhemler gibi formülasyonların farklı koşullardaki akış özelliklerinin ve buna bağlı olarak istenilen akış davranışı için uygun koşulların belirlenmesi gerekmektedir. Aksi halde ilaç aktif maddelerin bozulması, üretim aşamalarında (homojenizasyon, pompalama, dolum v.b.) performansın düşmesi gibi maliyet arttırıcı problemler ortaya çıkmaktadır. Üretimde ve elde edilen son üründe istenilen kaliteye ulaşılmasında formülasyon optimizasyonu da oldukça önemlidir. İnfuzyon çözeltileri, emülsiyonlar, kremler gibi farmasötik malzemelerin içerdiği partikül boyutlarının yapılacak işleme uygun olması gerekmektedir. Örneğin infuzyon çözeltilerinin, emülsiyonların ağrısız bir şekilde kan dolaşımına katılması ve kan dolaşımında taşınması ya da, benzer şekilde kremlerin etkin olarak cilde nüfuz etmesi, ancak uygun
partikul boyutları ile sağlanabilmektedir. Anton Paar MCR reometreleri, kaliteli üretim için oldukça önemli olan akış özelliklerinin, işleme parametrelerinin ve ürün stabilitesinin belirlenmesinde ideal cihazlardır.


Anton Paar MCR reometreleri sayesinde tüm reolojik sorular yanıtlanabilmekte,
istenilen kalitede ilaç üretimi sağlanabilmektedir.

Katıdan Sıvıya X-Işını Ölçümleri
Kusursuz bir üretim süreci ve istenilen özellikte ürün elde etmek amacıyla ürünün kristal yapısının, ilaç aktif maddelerin veya son ürünün içerdiği olası kristal safsızlıkların tam olarak tayin edilmesi gerekmektedir. X-ışınları ile yapı analizi sayesinde, ilaç aktif maddelerin ve formülasyonların iç yapısı, atomik ve moleküler boyutta derinlemesine incelenebilmektedir. Ayrıca ürünün farklı koşullar altındaki (sıcaklık, nem derecesi gibi) stabilitesi de bu sayede belirlenebilmektedir. İlaç üretiminde oldukça önemli olan iç yapı tayini, küçük açı X-ışını saçılma sistemi olan Anton Paar SAXSess mc2 kullanılarak hem katı, hem de sıvı durumdaki numuneler için gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca SAXS yöntemi ile proteinlerin denatürasyon ve kümelenme davranışı derinlemesine incelenebildiği gibi, formülasyonların içerdiği partikül boyutları ve partikül boyut dağılımı da belirlenebilmektedir. İlaçların çözünürlüğü, stabilitesi, raf ömrü gibi özelliklerini etkileyen yapısal parametrelerin belirlenmesinde kullanılan ve oldukça karmaşık olan yöntemler; yine tam otomatik Anton Paar SAXSess mc2 cihazı sayesinde daha kolay uygulanabilmektedir.


Anton Paar’ın SAXSess mc2 gibi küçük açı X-ışını saçılma sistemleri, atomik ve moleküler boyutta,
etken maddelerin ve formülasyonların iç yapısının aydınlatılmasında kullanılmaktadır.

Katı Yüzey Analizi
İlaç sektöründe, farmasötik maddelerin üretim veya uygulama esnasında beraber kullanıldığı malzemeler ile etkileşime girmesi istenmeyen bir durumdur. Örneğin, diyaliz
işleminde kullanılan tüplerden herhangi bir madde yayılmadığı gibi, hasta için gerekli maddeler tüplerde adsorplanmamalıdır. Benzer şekilde infüzyon poşetleri, cam şişeler (vial) ve tek kullanımlık şırıngalar gibi farmasötik ürünler için üretilen saklama ve uygulama kapları da bu ürünler ile etkileşime girmemelidir. Ayrıca, ilaç üretiminin farklı aşamalarında kullanılan ürün çözeltilerinin filtrasyonunda kullanılan filtreler de gerekli maddeleri adsorplamayacak şekilde tasarlanmalıdır. Kısacası, tüm bu malzemelerin yüzeyleri, içerdikleri ortamla herhangi bir etkileşime girmeyecek özellikte olmalıdır. Yüzey karakterizasyonu için kullanılan Anton Paar SurPASS elektrokinetik analizör ile zeta potansiyeli ölçülerek, saklama ve uygulama kapları ile ilaç içeriğindeki maddeler (ilaç etken maddeleri, proteinleri farklı yardımcı maddeler v.b.) arasında meydana gelebilecek etkileşimler araştırılabilmektedir. Bu sayede uygulama koşullarına göre kullanılan malzemeler optimize edilebilmektedir.

Angelika Scheiflinger Latal
PL Analitik ve Kimya Müdürü


Çevirenler

  • Müge Kalkan
          Satış Mühendisi
          Anton Paar Türkiye

  • Dr. Orkun Özkan
         Ürün Satış Müdürü
         Reometre ve Yüzey Karakterizasyonu
         Anton Paar Türkiye