Avrupa'nın En Büyük ve Entegre Atık İşleme Tesisi İstanbul Anadolu yakasında kuruldu

Avrupa'nın En Büyük ve Entegre Atık İşleme Tesisi İstanbul Anadolu yakasında kuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile Kömürcüoda Düzenli Depolama Sahasında güncel teknolojilere dayalı olarak kurulan Hereko AŞ. Tesisin de İstanbul Anadolu yakasından çıkan günlük 2000 ton evsel katı atık işleniyor.

İSTAÇ, İstanbul Çevre Yönetimi AŞ’nin düzenli depolama sahalarına gömülen atık miktarını azaltmak, geri dönüşüm oranlarını artırmak ve sürdürülebilir çevre yönetiminde AB standartlarının üzerine çıkmak için yapmış olduğu çalışmalardan bir örneği olarak hayat bulan Hereko AŞ, Şile Kömürcüoda’da Türkiye’nin ilk, Avrupanın en büyük entegre Mekanik- Biyolojik geri kazanım tesisini kurdu.

Recydia A.Ş. iştirak şirketlerinden olan Hereko A.Ş.’nin Şile Kömürcüoda mevkiinde yer alan Kentsel Katı Atık, Mekanik, Biyolojik İşlem ve Geri Dönüşüm Tesisinde 8 Şubat 2013 tarihinde ‘Bölge Halkı Bilgilendirme Toplantısı’’nı gerçekleştirdi. Gazete, afiş, internet reklamları ve davetiyelerle duyurusu yapılan toplantı, çevre halkı, ilgili kurumlar ve basın mensuplarının ilgi ve beğenisiyle karşılandı. Proje ile ilgili bilgilendirme, karşılıklı görüş alış-verişi, temennilerin dinlenmesi ve soruların cevaplanmasına yönelik gerçekleştirilen etkinlik ile projenin fayda ve faaliyetleri başarıyla anlatıldı.

Recydia A.Ş. Genel Müdürü Dr. Oğuz Can tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme sunumunda Hereko Kömürcüoda Mekanik Biyolojik İşlem tesis projesi ile ilgili verilen detaylı bilgiler ışığında, proje aşamaları ve sürdürülebilir bir çevre için yapılan yatırımın çevre halkı ve Türkiye için gelecekteki avantajlarından bahsedildi.

Proje ile organik atık içeriği yüksek olan belediye katı atıkların mekanik ve biyolojik olarak işlenmesi ile maksimum madde geri kazanımı sağlanarak, depolama sahasına giden katı atık oranı minimuma indirilecek, tesislerde yapılan alternatif yakıt üretimi (SRF) ile yıllık ortalama 171.000 ton CO2 eşdeğeri sera gazı salımı önlenecektir.

Hereko A.Ş. ‘nin Kömürcüoda Tesisi aynı zamanda tesise karışık olarak gelen belediye atıkları arasında yer alan organik atıklardan alternatif yakıt üretmekte ve bu yakıtı çimento fabrikalarının kullanımına sunarak çimento fabrikalarının kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıta olan ihtiyaçlarını azaltmaktadır. Hereko A.Ş., global bir sorun olan iklim değişikliği – küresel ısınmayla da Türkiye’de bir benzeri dahi olmayan bu tesis yatırımı sayesinde kurumsal anlamda önemli bir katkı sağlamaktadır.

Çevre koruma ve ekonomik büyümeye, sürdürülebilir kaynak yönetimiyle katkıda bulunarak, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji sektöründe teknolojik altyapısı ile bilinen bir lider olma vizyonuyla çalışmalarına devam eden Recydia A.Ş. Türkiye için hedeflediği yeni proje ve yatırımlarıyla da sürdürülebilir bir çevre için stratejik öneme sahip adımlar atmaktadır. Recydia A.Ş. bünyesinde Hereko ( belediye katı atık), Süreko (endüstriyel atık) ve İngiltere’de atık yönetiminde köklü firmalardan olan Neales şirketlerini barındırmaktadır.