BS&B Güvenlik Sistemleri ve Patlama Disk Teknolojisi

BS&B Güvenlik Sistemleri ve Patlama Disk Teknolojisi
  • Makale
  • Ziyaret: 0
  • Son Güncelleme: 29-08-2013

Sürekli yenilik geleneği ile birçok endüstriyel proseslerdeki güvenlik sistemlerine küresel liderlik yapan BS&B firması 1931 yılında ilk patlama disklerini üretmeye başladı. İhtiya­ca göre 1/8’ten 72’e kadar patlama diski üretimi yapabilen BS&B firması, 0,07 – 9.300 Bar ve -215 – 538 C patlama basıncı ve sıcaklık aralıklarında işletmelere hizmet sunmak­tadır.

BS&B firması patlama disklerinin tasarımı ve yeniliğinde endüstrinin köklü lideri olmaya, kurulduğundan beri de­vam etmektedir. Güvenlik, dayanıklılık ve performans pa­rametrelerini göz önünde bulundurarak yeni standartlar ve orijinal teknolojiler geliştirip müşterileriyle kurmuş olduğu işbirliğini sürdürmektedir.

Patlama Diskleri Nedir?

Patlama diskleri en basit tanımıyla belirli bir basınç ve sı­caklıkta patlayan basınç tahliye ekipmanlarına verilen ad­dır. Basıncı tahliye etmek için tek başlarına veya emniyet vanalarıyla beraber paralel ya da arka arkaya kullanılabi­lirler.

Bir patlama diski üreticisi olan BS&B firmasının, uygulama­ya göre Nikel bazlı alaşımlar (paslanmaz çelik, nikel 200, alaşım 400 ve alaşım 600) da dahil olmak üzere tantalyum, niyobyum, gümüş, platinyum, inconel, gümüş ve altın gibi çeşitli malzemelerde üretimi mevcuttur.

Patlama diskleri genellikle basınç hassasiyetini sağlamak için Holder (Güvenlik Başlığı) ile beraber boru hatlarına monte edilir. Bazı modeller holder olmadan da hatlara monte edilebilir ama burada belirleyici olan uygulamada­ki patlama basıncı ve sıcaklığıdır. Patlama diski üreticile­ri, üretmiş oldukları patlama disklerini montaj ve çalışma hassasiyeti bakımından gene kendi ürettikleri holderlarla beraber kullanılmasını önerirler. 

Patlama diskleri endüstriyel prosesin olduğu her yerde yay­gın olarak kullanılmakta ve özellikle Kimya sektöründeki birçok uygulamada karşımıza çıkmaktadır. Bu uygulama­lara,hijyenik, ilaç, bioteknoloji, yüksek viskositeli prosesler de dahildir. BS&B firmasının üretmiş olduğu patlama diskleri geniş malzeme ve uygulama seçenekleri göz önünde bulundurulduğunda kendi sektöründe rakipsizdir.

Patlama diskleri bir sistemin bilinen en zayıf noktalarına yerleştirilen ekipmanlardır. Tüm sistemlerin doğal veya bilinmeyen zayıf noktaları vardır. Patlama diskleri istenmeyen bir basınç artışında, risk altında kalabileceği öngörülen zayıf noktalara yerleştirilir.
Patlama diskleri çok çeşitli sitillerde, malzemelerde, farklı patlama basıncı ve sıcaklıklarında üretilebilirler. Bu tamamen o sistemdeki uygulamaya göre şekillenen bir süreçtir.
Uygun ortam ve doğru boyutlandırma patlama diski seçimi ve yerleşimi için çok önemlidir. Yanlış seçilen veya hatalı monte edilen patlama diskleri sistemin korumasında gerekli performansı göstermeyebilirler. Bu sebeple doğru bir patlama disk seçimi için doğru verilere ihtiyaç duyulmaktadır.Patlama Diskleri Nerelerde Kullanılır?

Patlama Diskleri daha önce de söylediğimiz gibi endüst­riyel prosesin olduğu her yerde ihtiyaç duyulan ekipman­lardır. Patlama diskleri, hatlardaki basıncın ve sıcaklığın sistem için risk taşıyan değerlere çıkması durumunda re­aktörlerin ve tankların korunmasında, pompa tahliye uy­gulamalarında (çamur pompaları, besleme pompaları, arıt­ma pompaları, vana istasyonu bypass hatları v.b.), kimya fabrikalarında, madencilik faaliyetlerinde, petrokimya, su, medikal, ilaç, gıda, demiryolu, havacılık, savunma ve petrol sahalarında kullanılır.

Patlama diskleriyle ilgili sıkça sorulan soru, Emniyet Vana­larına göre nasıl bir avantaj sağladığıdır. Bu sorunun baş­lıca cevaplarından bir tanesi patlama disklerinin emniyet vanalarına nazaran çok daha az maliyetli olmasıdır. Bunun nedeni uygulamaya göre kullanılacak malzemeyi belirler­ken aynı malzemeden üretilecek patlama diski maliyeti­nin emniyet vanasına oranla daha düşük olmasıdır. Çün­kü, emniyet vanaları patlama disklerine göre daha ağır ve daha kompleks ekipmanlardır. Ayrıca patlama disklerinin emniyet vanalarına oranla daha az bakım gerektirmesi ba­kım maliyetleri açısından da bu ürünü emniyet vanalarına nazaran daha cazip kılar. Proses hatlarında gerçekleşen re­aksiyonlarda herhangi bir kaçak potansiyeli mevcutsa pat­lama diskleri böyle bir riske karşı emniyet vanalarına oran­la çok daha hızlı bir tepki vererek hattın güvenliğini daha çabuk bir şekilde sağlar. Ayrıca, bazı sıvıların ani basınç ve sıcaklık değişikliklerinde donma tehlikesiyle karşı karşıya kalması emniyet vanalarının tıkanıp çalışmamasını sağlaya­bilir. Polimer tarzı yüksek viskoziteli akışkanlarda emniyet vanaları yeterli hızda çalışamayacağından proses hatları bu durumdan kaynaklanan bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Patlama diskleri, aşırı basınç artışları sırasında, prosesinizi, tehlikeli bölgenizi, çevrenizi ve personelinizi korumak için üretilen en mükemmel, çabuk ve ekonomik çözümdür.

Patlama Disk Tipleri

Proses hatlarında patlama diski kullanan işletmelerin pat­lama diskleriyle ilgili en önemli talebi patlama gerçekleş­tikten sonra patlayan parçaların hat içine kaçmaması yani diskin herhangi bir fragmantasyona uğramamasıdır. İlk olarak BS&B firması tarafından üretilen ve reverse buckling disk ( Dış Bükey ) diye adlandırılan bu diskler patlama ol­duktan sonra fragmantasyona uğramayarak herhangi bir bakım ve zaman gerektirmeden hat üstünden kolayca de­ğiştirilmektedirler. Doğru bir basınç kontrolü ve tahliyesi için şekillendirilen bu dış bükey patlama diskleri işletme­lerin en çok tercih ettiği patlama diski tipidir. Dış bükey patlama diskleri operasyon basıncının %100’e çıktığı du­rumlarda oluşacak sürekli basınca ve titreşim koşullarına karşı çok iyi bir mukavemet gösterir. Proseslerdeki emniyet vanalarını da izole etmek için kullanılan dış bükey patlama diskleri sağlamış olduğu mükemmel sızdırmazlıkla, emni­yet vanalarında kullanılacak malzeme maliyetini büyük öl­çüde düşürür. Ayrıca vana bakım giderlerinin de minimize edilmesinde büyük rol oynar.

Bir diğer patlama disk tipi olan ve forward acting disk (İç Bükey) diye adlandırılan patlama disklerini 1931 yılında BS&B’nin ilk ürettiği patlama diskleridir. 1934 yılında geliş­tirilen ve tüm patlama disklerinin atası olarak adlandırılan B model patlama diskleri günümüzde de halen birçok uy­gulamada kullanılmaktadır. İç Bükey diskler yapıları itiba­riyle bir takım gerilim kuvvetlerine maruz kalır. Bu durum bu tip patlama disklerinde fragmantasyona sebep olabilen bir etkidir. İç bükey bir patlama diski kullanılacaksa ve hat­ta aynı zamanda vakum varsa bu durum mutlaka belirtil­melidir. Eğer vakum durumu belirtilmezse diskte bir vakum destek ünitesi olmayacağından erken bir patlamayla karşı karşıya kalmak yüksek bir ihtimaldir.

Bütün endüstriyel tesisler için güvenlik çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Güvenlik zaafından kaynaklanabilecek, gerek personel sağlığı, gerek üretim kayıpları ve gerekse zaman kaybı işletmeleri büyük bir yükün altına sokmakta­dır. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için patlama disk­leri, en ekonomik, en doğru, en hassas ve en hızlı çözüm imkanlarını bütün endüstriyel tesislere sunmaktadır.