Boya ile İlgili Yeni Bir Kaynak

Boya ile İlgili Yeni Bir Kaynak


Chemistry, Materials, and Properties of Surface Coatings: Traditional and Evolving Technologies

 

Mağara Devri’nden günümüze sürekli evrilerek gelen insanlığın en eski teknolojisi "boya” karmaşık yapısı ve birincil unsuru olan "estetik” olgusuyla diğer teknolojilerden çok farklı bir özelliğe sahiptir. Her boya üreticisi fiziksel ve mekanik özelliklerin yanında göze hoş gelen görünümde boya üretmek zorundadır. Hem fiziksel hem de optik özellikler bileşimde bulunan reçine, pigment, çözücüler ve katkı maddelerinin çok karmaşık ilişkilerinin ortaya çıkardığı bir sonuçtur. İyi nitelikli bir boya için pek çok bileşenin uyumunu sağlamak da boya uzmanlarının en büyük derdidir ve diğer teknolojilerde çalışan uzmanların aksine pek çok farklı konuda bilgi sahibi olmak zorundadır.


Sayın Güngör Gündüz’ün yeni çıkan "Chemistry, Materials, and Properties of Surface Coatings: Traditional and Evolving Technologies” adlı kitabı boya ile ilgilenen her kesime geniş kapsamlı bilgi sunmaktadır. Boya konusunda hem bilinen teknolojiler hem de gelişmekte olan yeni teknolojiler hakkındaki bilgiler 22 ayrı bölümde hem en temel yönleriyle hem de ayrıntılarıyla sunulmuştur. Neden-sonuç ilişkilerine sık sık girilmiş, ne tür malzemeler ve süreçler ne tür sonuçlara yol açar konusu sık sık vurgulanmıştır.


Kitabın içeriği şu şekilde oluşmaktadır: 1. Introduction (Giriş), 2. Polymers (Polimerler), 3. Natural and Modified Resins (Doğal ve Niteliği Değiştirilmiş Reçineler), 4. Oils (Yağlar), 5. Alkyds (Alkitler),6. Phenol Formaldehyde Resins (Fenol Formaldehit Reçineleri), 7. Amino Resins (Amino Reçineleri), 8. Epoxy Resins (Epoksi Reçineleri), 9. Silicone Resins (Silikon Reçineleri), 10. Polyurethanes (Poliüretanlar), 11. Acrylic and Vinyl Resins (Akrilik Ve Vinil Reçineleri), 12. Solvents (Çözücüler), 13. Pigments (Pigmentler), 14. Anticorrosive Coatings (Korozyon Önleyici Kaplamalar), 15. Special Pigments (Özel Pigmentler), 16. Grinding (Öğütme), 17. Powder Coating (Toz Boya), 18. UV and Other Radiation Curing Systems (UV Ve Diğer Işınlarla Sertleşen Boyalar), 19. Special Purpose Paints (Özel Amaçlı Boyalar), 20. Properties of Paint (Boyanın Özellikleri), 21. Optical Properties (Optik Özellikler), 22. Paint Defects (Boya Kusurları).


 

Boya ile ilgili hemen her konuyu kapsayan 750 sayfalık bu kitap boyaya yeni başlayanlardan en ileri seviyede araştırma yapanlara kadar gerek sanayide gerekse akademik çevrede bulunan geniş bir kesimdeki kişilerin yararlanabileceği bir kaynaktır.