Geçmişten Günümüze Sondaj Gelişimi ve Sondaj Kimyasallarının Satış-Pazarlaması

Geçmişten Günümüze Sondaj Gelişimi ve Sondaj Kimyasallarının Satış-Pazarlaması
Günümüzün değişen koşulları ile birlikte satış ve pazarlama teknikleri de gelişmektedir. Her ne kadar satış ve pazarlama teknikleri bir arada kullanılan kavramlar olsa da aslında bu kanı birbirlerini tamamlamalarından gelmektedir. Satış ve Pazarlama kavramları arasında tanım yapacak olursak: Satışın çok fazla tanımı olmakla birlikte ünlü satış uzmanlarından Anthony Parinello şöyle tanımlıyor ‘ürün, hizmet ve çözümlerinizin, karşı tarafa maksimum yarar sağlayacağını göstermek, böylece, karşı tarafın talebi ihtiyaç ve hayallerini, kendi belirlediği zaman aralığında ve beklentilerinin üzerinde karşılamaktır. ’Pazarlama ise Hedef segmentin ihtiyaç ve isteklerini anlayarak beklenen tatmini rakiplerden daha etkin ve etkili bir şekilde ulaştırıp organizasyonel hedefleri gerçekleştirmektir. Pazarlama ve satışın bu kanı birbirlerini tamamlamalarından gelmektedir.

Satış ve Pazarlama kavramları arasında tanım yapacak olursak: Satışın çok fazla tanımı olmakla birlikte ünlü satış uzmanlarından Anthony Parinello şöyle tanımlıyor ‘ürün, hizmet ve çözümlerinizin, karşı tarafa maksimum yarar sağlayacağını göstermek, böylece, karşı tarafın talebi ihtiyaç ve hayallerini, kendi belirlediği zaman aralığında ve beklentilerinin üzerinde karşılamaktır. ’Pazarlama ise Hedef segmentin ihtiyaç ve isteklerini anlayarak beklenen tatmini rakiplerden daha etkin ve etkili bir şekilde ulaştırıp organizasyonel hedefleri gerçekleştirmektir. Pazarlama ve satışın birleştiği nokta; pazarlama müşteriyi hedef alır, müşterinin ne istediğini anladıktan sonra ki kısımda artık satışa geçilmektedir. Bağlantı müşteri isteğiyle gerçekleşmektedir.
Şirketimizin kuruluş amacı olan Sondaj ve Sondaj katkı maddeleri üretim, satım ve pazarlamasında da durum böyledir. Genel olarak bir sondaj tanımı yapacak olursak: yerkabuğunun tanınması ve araştırışması, doğal kaynakların (su, gaz, petrol, maden, jeotermal enerji kaynakları) aranmaları ve işletilmesi, büyük sanat yapılarının (Baraj, gölet, fabrika, güç santralleri, tünel, köprü, yol yapımları, inşaat işlerinde vs.) temel yapıların araştırılması ve bu gibi yapıların inşaat işlerinde, deprem gibi yer kaynaklı doğal afetlerin araştırılmasında, jeolojik, biyojeolojik mühendislik vs. amaçlı veri toplama ve değerlendirme amacıyla, değişik doğrultularda (düşey, yatay, eğik) açılan küçük çaplı (1-2 cm’den,100-300 cm) çaplı kuyular olarak tanımlanabilmektedir.

Sondajın tarihine bakarsak; sondajın ilk olarak nerede ve nasıl yapıldığı konusunda kayıtlı bilgiler bulunmamakla birlikte, tarihinin çok eskiye dayandığı düşünülmektedir. Özellikle insanlığın temel yaşam kaynağı olan su araştırmalarında önem kazanmaktadır. Bununla birlikte bu noktada sondaj yaparken özellikle çevreye zarar vermemek ve yapılan işleri kolaylaştırmak amacıyla sondaj kimyasalları da önem kazanmaktadır. Geçmişte yapılan sondajcılık işlemleri, günümüzün modern sondajcılık tanımıyla uyuşmasa da amaçlar ve kullanılan yöntemlerden bazıları benzerlik göstermektedir. M.Ö. 3000 yıllarında Mısırlıların taş çıkarmak amacıyla aşındırıcı tozlar kullanarak sığ çukurlar açtıkları, M.Ö. 2000 yıllarında ise, Çinlilerin tuzlu su çıkarmak amacı ile gerçek anlamda sondaj yaptıklarından söz edilmektedir.Konfiçyus, derinliği 100 metreye varan tuzlu su kuyularının açıldığını yazmış, Heredot ise, M.Ö. 450 yıllarında asfalt, tuz ve petrol üretilen kuyuların varlığını belirtmiştir. Fransanın Artois kasabasında 1126 yılında açılan sondaj kuyusu, Avrupa’da yapıldığı bilinen ilk kuyudur. Basınçlı akiferde açılan bu kuyunun fışkırma özelliğine yörenin adına izafeten artezyen adı verilmiştir. 1200 yıllarında Çinlilerin Tibet ile Chungking arasında kalan bölgede açtıkları kuyularda 500–1000 metreye varan derinliklere indikleri ve bu kuyularla ilgili olarak düzenli sondaj raporları tuttukları saptanmıştır. Kullanılan yöntemler ve donanımlar basit bir kaldıraç sistemi olup, bambu kamışlar uç uca eklenerek sondaj dizisi olarak kullanılmıştır. Sondajın yapılması için gereken enerji ise insan ve hayvan gücünden sağlanmıştır. İlk petrol sondajının 1794 yılında Fransa’da Pechelbronn yakınlarında açıldığı sanılmaktadır. Ancak ABD’de Pensilvanya’da 1859 yılında Albay Drake tarafından açılan kuyunun, ilk petrol kuyusu olduğu kabul edilmektedir. Bu sondaj kuyusu darbeli yöntem ile açılmış ve kullanılan sondaj donanımı ve yöntemi uzun yıllar standart olarak kalmıştır.Kuru Sistem Döner Sondaj Donanımları ilk olarak 1828’de Italya’da - Larderello jeotermal - alanında yapılan sondajlarda kullanılmıştır. Fransa’da 1841 yılında bu yöntemle 500 metre derinliğe inilmiştir.

İsveç’te Dannemora maden sahasında 1886 yılında ilk elmaslı maden sondajı yapılmış, aynı tarihte Craelius firması tarafından AB adlı ilk sondaj makinesi piyasaya ürülmüştür.1910 yılında, Nebraska’da su sondajları yapan H.C. Minnick isimli sondajcı, kendisinin ürettiği diyaframlı bir pompayı kullanarak ilk defa ters dolaşımlı döner sondajı uygulamıştır.Günümüzde kullanılan sondaj teknikleri bu temeller üzerinde geliştirilmiş ve son şeklini almıştır. Bunların sonucunda sondaj temelinin çok eskiye dayandığını, insanlık adına önemli olduğunu anlıyoruz ve şirketimiz bünyesinde tedarik edilen ürünlerde misyonumuz en kaliteli ürünleri müşterilerimize vaktinde ve en doğru şekilde sağlayabilmektir. Katkı maddelerinin önemi sondaj koşullarında oldukça fazladır. Çevreyi kirletmemek, sondajda çıkarılacak ürünleri istenilen şekilde elde etmek ve olası sorunları yok edebilmek için her sorun için kendine özgü ayrı ayrı kullanımları bulunan ürünler vardır. Bu ürünler gerektiği koşullarda tedarik edilmeye hazır bulunmaktadır.

Kaynaklar:
• http://www.madenciyim.com
• www.satisteknikleri.com
• Yrd.Doç.Dr.Davut AYDOĞAN Sondaj Tekniği Ders Notları
• jeologevi.wordpress.com

Fulya SARI
Satış ve Pazarlama Uzmanı - Jeoloji Mühendisi
DDC Deep Drilling Chemicals Ltd.