İlkester Yapıştırıcı Pastalar Ahmet Poçuklu

İlkester Yapıştırıcı Pastalar Ahmet Poçuklu

İlkalem A.Ş. olarak kendimizi, üretimini yapmakta olduğumuz polyester reçine, epoksi esaslı vinil ester reçine, jelkot, yapıştırıcı pastalar, pigment pastalar ve PVA esaslı tutkal ürünlerimiz ile kalitemizden ödün vermeden müşterilerimi-zin taleplerine uygun özel ve nitelikli ürünler tasarlayarak kompozit sektöründe çözüm ortağı olarak görüyoruz. Yapmakta olduğumuz Ar-Ge çalışmaları ile sürekli gelişmekte ve büyümekte olan kompozit sektörüne, yeni nesil ürünler üreterek sektörün gelişimine katkı sağlamaktayız.

Kompozit parçaların ön planda olan ürünleri polyester ve jelkot olarak görünse de yapıştırıcı pastaların ürün kalitesinde oynadığı rol göz ardı edilemez. Artan talepler doğrultusunda yapılan Ar-Ge çalışmaları ile uzun yıllardır üretmekte olduğumuz TIX ve TK TIX kodlu yapıştırıcı ürün-lerimizi geliştirerek 3 adet yeni nesil yapıştırıcımızı da ürün portföyümüze dahil etmiş bulunuyoruz.

Bu ürünlerden ilki yeni nesil likit mat bonding paste olarak adlandırdığımız TIX - 081 kodlu ürünümüz. İçeriğindeki mikronize elyaf katkısı ve özel yapısı sayesinde özellikle girintili çıkıntılı kompozit parçalarda elyafın rahat işlenemediği bölümlerde boşluk doldurmak amaçlı kullanılmaktadır. Elyaf içeriği ile kullanılan elyaf ile çok iyi uyum sağlamakta ve bu sayede elyafın kolay işlenemediği bölgelerdeki mekanik mukavemet değerlerinin düşmesi engellenmektedir. Yeni nesil bir diğer likit mat yapıştırıcımız ise TIX- 024 kod-lu alev ilerletmeme özelliğine sahip ürünümüzdür. Son dö-nemlerde kompozit ürünlerin kullanıldığı alanlarda insan güvenliği için aranılan başlıca özellik ürünlerin alev ilerletmeme özelliğine sahip olmasıdır. Bu ihtiyaç göz önüne alı-narak tasarlanmış olan ürünümüz özellikle otomotiv, raylı sistemler, marin, bina cephe kaplamaları sektörlerinde talep görmektedir. Alev ilerletmeme özelliğinin yanı sıra sa-hip olduğu spesifik formülasyon ile yüksek mekanik özelliklere sahip yapıştırıcı ürün kırılma, çekme ve darbe daya-nımı testlerinde üstün performans göstermektedir.

Üçüncü yeni nesil bonding paste ürünümüz olan TK 501BP, bünyesindeki mikronize elyaf katkısı ve spesifik formülasyona sahiptir. Bu ürün yapısal olarak yüksek yapıştırma gücüne sahip olmasının yanı sıra uygulanan güç karşısında kırılma riskine karşı özel fleksible/esnek yapıya sahiptir. CTP kompozit parçaları yapıştırmakta kullanılan bu ürün güçlü yapıştırma özelliği ile başta otomotiv, raylı sistemler, marin, su kaydırakları olmak üzere kompozit sektöründe birçok alanda yoğun olarak kullanılmaktadır.


Ahmet Poçuklu
Genel Müdür Yardımcısı
İlkalem Tic. ve San. A.Ş.