Kozmetik Uygulamalar İçin Likit Reoloji Düzenleyici

Kozmetik Uygulamalar İçin Likit Reoloji Düzenleyici

Yüzey aktif karışımlara dayanan kozmetik ürünler, geleneksel yöntemde elektrolitler, asil alkonolamitler ve diğer iyonik olmayan yüzey aktiflerle kıvamlaştırılır. Bu malzemeler işe yaramadığında, formülü uygulayan kişi genelde sisteme polimer ekler. Akrilatlara bağlı suda şişen polielektrolitler, kişisel bakım ürünleri için önemli bir reoloji düzenleyici sınıfıdır. Synthalen W400 bir sıvı reoloji düzenleyicidir. Diğer bir deyişle düşük vizkoziteli o/w emülsiyon olarak tedarik edilen bir aniyonik akrilik kopolimerdir. Bu polimerin özellikleri iyi elektrolit toleransı, geniş pH aralığında stabilite, yüksek seviyede yüzey aktif ve iyileştirici polimer içeren sistemlere uygunluk, nihai ürünlerde mükemmel askıya alma ve berraklık, kullanım kolaylığı olarak tanımlanmıştır. Bu özelliklerin avantajlarından yararlanarak, yüksek bakım özellikli temizlik ürünleri hazırlanır. Genelde formüllerin bakım özellikleri katyonik maddeler, yağ fazlı ve yumuşak yüzey aktiflerin birleşimi kullanılarak elde edilir.

Yüzey Aktif Sistemde Synthalen®W400

Yüzey aktiflerle iyi uyumu sayesinde Synthalen®W400 başarıyla hem askıya alma/sabitleme hem de kıvam artırma amaçları için kullanılabilir [1]. Synthalen®W400’ün sulu dispersiyonları orta viskozite ola-rak tanımlanmıştır. Ancak sistemde yüzey aktiflerin olması durumunda, kıvam artırma, askıya alma, sabitleme ve berraklık (Şekil Formül 1) konusunda gelişmiş akış özelliği ile düşük pH dereceleri de dahil olmak üzere en iyi performansını gösterir ki bu durum sıvı akrilik polimerlerle çalışan ilişkili veya ilişkili olmayan mekanizmalar için alışagelmiş bir durum değildir.

Polimer suda pH 6’da kadar şişmeye başlar. Yüzey aktif gibi başka maddelerin sistemde olması durumunda viskozite daha düşük pH (4.5-5.5) derecelerinde oluşur. Polimer nötrleştirildiğinde, sistem süte benzer bir emülsiyondan berrak jele doğru değişir. Yüzey aktif tabanlı formüllerde Synthalen®W400’ün askıya alma becerisi oldukça belirgindir. Aşağıda yer alan çözünmez maddeler Synthalen®W400 yardımı ile kolayca askıya alınabilir ve sabitlenebilir;

• Boncuklar ve kapsüller,

• Polietilen,

• Ceviz kabuğu,

• Lif kabağı,

• Ponza,

• Parlaklaştırıcı ve opaklaştırıcılar,

• Pigmentler,

• Çinko piritriyon,

• Hava baloncukları,

• Diğer çözülemeyen maddeler.

Synthalen®W400 yüzey aktif kıvamlaştırıcılar (Şekil 1) ve tuz ile sinerjist çalışır.
Daha sonra ek kıvam artırıcı gerekirse, bu yüzey aktifler ve/veya NaCl ile birlikte polimer birleşimi kullanılabilir. Şekil 2’de NaCl’ün Synthalen W400 içeren veya içermeyen yüzey aktif tabanlı formüle eklenme etkisi görülmektedir. Tek başına NaCl yüksek derişiklikteki belirli sistemleri kalınlaştırabilirken, iki kıvam artırıcının birleşimi daha düşük tuz derişikliklerinde çalışmakta ve bu maddelerle mükemmel askıya alma özellikleri çıkarmaktadır. (Şekil 4 – Formül 2) Elektrolit eklentilerinin genelde polimer içeren yapıların berraklığını düşürdüğünü belirtmek de önemlidir. Ancak normal miktarda NaCl’e SynthalenW400 eklenmesi önemsiz ölçüde berraklık kaybına sebep olabilir.


Yüzey Aktif Sitemlerde Bakım

Günümüzde, birçok katyonik polimer bakım özelliklerini ortaya çıkarmak ve Yüzey aktiflerin aniyonik tahriş ediciliğini düşürmek için temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır [3].

Synthalen®W400, polyquaternium -4, 7, 10, 11, 16, 39 ve GHPTC gibi bir ürün sınıfında genel olarak kullanılan tüm bu katyonik koşullandırma polimerleri ile uyumludur. Doğru miktarda kullanılırsa, yavaşça gelişir veya viskoziteyi ve akma dayanımını etkilemez ve pH değeri 7’den daha az ise berraklığı önemsiz ölçüde düşürür.

Yağ İçeren Temizlik Ürünleri

Synthalen® W400 yüzey aktif sistemlerdeki çözülmeyen sili-konların veya çözülmeyen yağ gibi likitlerin (emoliyanlar, vitaminler, kokular) sabitlenmesine yardımcı olur. Aşırı beyaz-lık ve yumuşaklık özelliklerine sahip olan süt gibi ve kremsi temizleme jelleri farklı çeşitlerdeki yağı bu polimer ile birlik-te kullanarak hazırlanabilir. Düşük viskozite formüllerde bile mükemmel stabilite elde edilir. İki fazın da ısıtılmasına ih-tiyaç olmadığından emülsiyonun hazırlanması oldukça basittir.

Yumuşak Yüzey Aktifler İçeren Temizleme Ürünleri

SLES kullanmaktan kaçınan ve uygun miktarda (%2-10) yumuşak yüzey aktif içeren temizlik ürünlerinin pazardaki var-lığı gün geçtikçe artmaktadır. Synthalen W400, SLES bulun-durmayan formüllerde 5.5-6.5 pH aralığında aşağıda belirtilen yüzey aktifler gibi birçok yüzey aktifle yüksek uyum gös-termektedir: • ANYONİK: Disodyum lauret sülfosüksinat, sodyum lauroil sarkosinat;

• AMFOTERİK: Disodyum kokoamfodiasetat, kokamido propil betaine;

• İYONİK OLMAYAN: Desil glukozit ve yüksek askıya alma gücü olan net ve stabil ürünler verir.

Sonuç

Synthalen®W400 hem teknik (soyucu ajanlar, nemlendiriciler, aktifler) hem estetik (simler, hava kabarcıkları) sebeplerle eklenen partiküllerin askıda kalmasını ve sabitlenmesini sağlayan şampuanlar, 2’si bir arada şampuanlar, özel deterjanlar, yüz temizleyicileri gibi kişisel bakım ürünlerinin çoğunda kıvam arttırıcı ve sabitleyici olarak kullanılabilen çok amaçlı bir reoloji düzenleyicidir. Synthalen W400 yüzey aktif sistemlerde yağ, vitamin, koku gibi çözünmeyen sıvılar ve çözünmeyen silikonların sabitlenmesine yardımcı olur. Ayrıca berrak akıcı jellerin ve yağlı su emülsiyonlarının sabitlenmesi için de uygundur.


 
Hilal Durgun