Madeni Yağ

Madeni Yağ
Günümüzde sanayi kuruluşları endüstriyelleşme açısından her geçen gün yeni istekler, yeni çalışmalar arayışı içerisindedir. Bugün vazgeçilmez tutkumuz arabalardan,günlük ihtiyacımız olan birçok ürüne kadar, metal aksamlardan oluşan makine parkurlarında imal edilmektedir.Bu metal aksamların sorunsuz bir şekilde çalışması, her parçanın ve sistemin ömrünün uzun süre kalabilmesi için madeni yağların önemi büyüktür.

İki katı cismi birbirinden ayırmak, sürtünmeyi en aza indirmek ve parçaların kolay hareketini sağlamak amacıyla da madeni yağlar kullanılır.Bu maddelerin yaptığı göreve ise yağlama adı verilir. Sürtünmeyi azaltmak, aşınmayı kısmen ya da tamamen önlemek ve sıcaklığın yükselmemesini temin etmek gayeleriyle birbirlerine temas eden makine elemanları arasında yağlayıcılar kullanılırlar. Yapmış olduğumuz bu tanımlamalardan önce; yağlamanın önemini sizlere anlatmak isteriz.

Yağlamanın Gereği ve Önemi
Bir parçanın yüzeyi ne kadar hassas işlenirse işlensin, işlenen yüzeye bir büyüteç ile bakıldığında yüzeydeki pürüzler çok net görülür. Bu pürüzler hareketi zorlaştırır. Harekete karşı zorlanma durumuna ‘Sürtünme’ denir. Sürtünme sonucu parçalar hem ısınır hem de aşınır. Parçaların ısınması nedeni ile genleşme meydana gelir ve mekanik dayanımının azalmasına sebep olur. Birbirine temas ederek çalışan parçalar, yağlandıkları zaman sürtünen yüzeyler arasında yağ filmi meydana getirir. Yağ, parça yüzeyinde seviyeye indirger, sürtünme en aza inince aşınma ve ısınma da en aza iner.

Madeni Yağlar
Madeni yağların asıl görevi iki aksam arasında film tabakası oluşturarak, sürtünmeden doğan aşınmaları en aza indirmenin yanı sıra, gerçekleştirdikleri soğutma, korozyona karşı koruma, taşıyıcılık, temizleme ve sızdırmamak görevleriyle ekipman kullanım ömürlerini uzatmaktır. Madeni yağlar, doğal veya sentetik esaslı baz yağlara; kullanım yerine bağlı özellikler, dayanım, zor şartlarda ekstra yağlayıcılık özelliği, ekstra soğutma ve benzeri ilave kimyasal ve fiziksel özellikler kazandırmak amacıyla kullanılan performans katıklarının ilave edilmesiyle elde edilir.


Doğal yağlar sınıflandırlmasında yer alan bitkisel ve hayvansal yağlar günümüz yağlama teknolojisine ve yağlama ihtiyaçlarına cevap veremeyecek niteliktedir. Bu özellikleri karşılamak üzere petrol esaslı yağlar ve sentetik yağlar kullanılmaktadır. Petrol esaslı baz yağlarda yaygın olarak kullanılan API ve ATIEL tarafından yapılan baz yağ sınıflaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Geniş kullanım alanı bulan madeni yağlar, otomotiv ve yan sanayisinde geniş kullanım alanına sahiptir. Ham petrolün işlenmesi ile oluşan madeni yağın içine giren çeşitli katkı maddeleriyle motor yağları oluşur. Bu katkı maddelerinin ne gibi faydalar sağladığını belirtmemiz yazımızın anlaşılır olması açısından önemlidir.

  • Motor yağının, düşük sıcaklıklarda çok fazla viskozite kaybetmesini önleyerek soğuk havalarda motorun kolay çalışmasını sağlar.
  • Motor yağının yüksek sıcaklıklarda yağlama özelliğinin kaybolmamasını sağlar. Böylece piston, segman,supap gibi çok sıcak çalışan parçalar üzerinde oluşan artık maddeler (kurum, yağlı kurum) en aza iner.
  • İş zamanında yanma sonucu oluşan su, kül, karbon ve diğer kimyasal maddelerin yağın içinde asit meydana getirmesini önleyerek motor parçalarının uzun ömürlü olmasını sağlar.
  • Motor yağının köpürmesini önleyerek yağlamanın kalitesini iyileştirir.

Motor Yağının Görevi Nedir?
Motor yağı, motorun tüm hareketli aksamları üzerinde oluşturduğu ince film tabaka sayesinde sürtünme ve aşınmayı azaltır, bu da tekerleklere daha fazla güç aktarıldığı anlamına gelir. Motor yağı içerdiği deterjanlar vasıtası ile motoru temizlemeye yardımcı olur, pasa karşı korur ve aynı zamanda silindirlerin çevresindeki aşırı sıcağın bir bölümünü kartere indirmeye yardımcı olur. Genel olarak motor yağlarının görevlerini şöyle sıralayabiliriz;
  • Sürtünmeyi en aza indirir. Birbirine temas halinde çalışan parçaların arasında yağ filmi meydana getirerek, sürtünmeden doğan aşınmayı ve sıcaklığı en aza indirir.
  • Motor kompresyonunun düşmesini önler. Segmanların silindir yüzeyinden sıyırdığı yağ, segman ile yuvası arasına dolarak kompresyon kaçağına karşı sıvı conta gibi görev yapar. Kompresyonun piston, segman, silindir arasından kartere kaçması en aza indirilir.
  • Motor parçalarının soğumasına yardımcı olur. Karterdeki yağ, motor parçalarından daha soğuktur. Yağlama sırasında parçaların üzerinden aldığı sıcaklığı kartere getirerek parçaları az da olsa soğutur.
  • Motor parçalarını temizler. Motor yağı, yağladığı parçalar üzerinde aşınmadan dolayı meydana gelen talaşları ve yanma sonucu oluşan kurumları bünyesinde toplayarak kartere getirir. Böylece motor parçalarının devamlı temiz kalmasını sağlar.

Biz Veser Kimyevi Maddeler A.Ş olarak, Madeni Yağ sektöründe birçok gruba hitap etmekteyiz. Grup I, II ve III baz yağları ile uyumlu, BASF yağ katkıları ürünlerimizle de müşterilerimize çözümler sunmaktayız. Külsüz (ashless), komponentler ve endüstriyel paketler ile yağ sektörüne yüksek kalitede ürünler önermekle beraber, Antioxidantlar, aşınma önleyiciler, korozyon inhibitörleri gibi komponentlerimiz ile sentetik ürünler içinde efektif çözümler üretmekteyiz. Yağ Katkıları aynı zamanda PAG bazlı kimyasıyla sentetik yağlayıcılar içinde çözümler üretmektedir. Su ile çözünen veya suda çözünmeyen yağlayıcılar, kalınlaştırıcılar, yanmaya karşı dirençli ürünler ve konsantreler ürün portföyü içerisindedir. Aynı zamanda hidrolik, kompresör ve endüstriyel dişliler için kullanıma hazır ürünler sunmaktayız.


Doğa AKİNER
Pazarlama ve Satış Sorumlusu
Veser Kimyevi Maddeler A.Ş.