Omnilab Group Senior CEO'su Sayın Horst Juergens ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Omnilab Group Senior CEO'su Sayın Horst Juergens ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.


1935 yılından beri sektörde faaliyet gösteren Omnilab’ ın gelişim hikayesinden bahsedebilir misiniz?

Omnilab 1935 yılında kurulmuştur, ağır geçirilen savaş döneminin ardından 1947 yılında yeniden yapılanma süreci Almanya’nın Bremen şehrinde ivme kazanmıştır. 1954 yılında ilk şubesini Münster’de açmış olan şirketimiz, sırayla Braunschweig, Hannover, Hamburg, Leipzig noktalarına yayılmıştır.

 


Merkez depo sistemine sahip, kendi özkaynakları ile yaratılmış ve başarılı ticaret hacmi ile büyüme fırsatlarını iyi değerlendirmiştir. Günümüzde Omnilab Türkiye’nin de dahil olduğu, 7 grup şirketine ve 18 şube hacmine ulaşmıştır. Bugün Omnilab, 160 çalışanı ile geniş çapta ulusal ve uluslararası laboratuvar ticaretine sahip bir özel şirkettir. Hedefimiz, her zaman odağında insan ve hizmet bütünü olan ilkelerle ilerlemektir.


 

Omnilab Türkiye ofisini ne zaman açtı? Omnilab’ın Türkiye pazarından beklentisi nedir?

Omnilab Türkiye 2011 yılında Türkiye pazarına girmiştir. Endüstriyel ve tıbbi laboratuvar ihtiyacının büyük bir yüzdesini ithalat ile sağlayan ülkemizde sektör hızla büyümeye devam etmektedir. Özellikle son yıllarda yapılan üretimde devlet desteği düzenlemeleri ile sektör endirekt olarak ivme kazanmıştır. Türkiye, bu alanda önemli ekonomik fırsatlar barındırmaktadır.

 


Ürün ve ürün gruplarınızdan bahsedebilir misiniz? Hangi sektörlere hizmet vermektesiniz?

Ürün Grubumuzun %90’nı Almanya’da üretilen ürünler oluşturmaktadır. Endüstriyel laboratuvarların, cihaz ve günlük sarf ihtiyaçlarına yanıt veren ürün portföyüne sahibiz. 400.000’den fazla çeşit ürün tedariğini gerçekleştiriyoruz. Bunların içerisinden günlük laboratuvar hayatının vazgeçilmezleri olan 11 özel marka içinde Türkiye’de kullanıcı odaklı çalışmalar yürütmekteyiz. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği alanında son iki yılda gelinen nokta gerek toplumsal farkındalık, gerekse çalışan – işveren memnuniyetinin bizlere yansıyan şekli ile ortak paydaya alınması açısından mutluluk vericidir. Ürünlerimizin tamamı bu esasta endüstriye okullara ve özel hastanelere sunulmaktadır.

 


Laboratuvar kurulumlarınızdan kısaca bahsedebilir misiniz?

Anahtar teslim projeler kapsamında, mimari ve mühendislik planlamalarından uygulamalarına, teşrifinden tüm ekipmanların profesyonelce, ihtiyaca uygun olarak seçilmesi, kurulması ve 3 yıl süre ile satış sonrası paket bakım hizmetini sunduğumuz uygulamalarımız mevcut. En son gerçekleştirdiğimiz IB diploma programı uygulayan DEUTSCH SCHULE komple laboratuvar projemiz Wesemann ürünleri ile gerçekleştirilmiştir.

 


Peki, Türkiye’de daha çok hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?

Türkiye’de özellikle gıda ve ilaç sektörü ve üniversiteler ana hizmet sektörlerimiz diyebiliriz. Ayrıca uluslararası kalite standartları uygulanan ve üretim gerçekleştirilen farklı sektör işletmelerinde de özel hizmetlerimize devam etmekteyiz.

 


Satış sonrası teknik destek servisinizden bahsedebilir misiniz?

Bizim için satış sonrası teknik destek satışın özünü oluşturmaktadır. Özellike satış sonrası desteğimizde Pro Service uygulamamız mevcut. Burada bakım anlaşması kapsamında olsun olmasın tüm müşterilerimize 7/24 ücretsiz danışma desteği sunmaktayız. Ana amacımız çalışanların işlerini aksatmadan sürdürmeleri ve işletmelerin de bu süreci emek, zaman ve para kayıpsız geçirmeleridir.

 


Sosyal sorumluluk kampanyalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Bu konu Omnilab Genel Merkezinden yürütülmektedir. Almanya ve Avrupa genelinde sponsorluğunu yaptığımız çalışmalar mevcuttur. Bunlardan genç araştırmacıları destekleyen program JUGEND FORSCHT Omnilab açısından önemli bir yere sahiptir. 2017 için German International School ile sponsorluk çalışmaları gerçekleştirilecektir.

 


Müşterilerinizin sizi tercih etme sebebi nedir?

Müşteri memnuniyetini önemsiyoruz. Müşterilerimizle yaptığımız değerlendirmelerde, verdiğimiz sözde ne pahasına olursa olsun duruyor olmamız öne çıktı. Bu bizim şirket kültürümüzün desteklediği ana olgulardan da bir tanesi ayrıca. Hemen ulaşılabilirlik, iletişimdeki hız ve bilgi tamlığı diğer önde gelen sebepler. Bizler sloganýmýz doðrultusunda ilerliyoruz. ESNEK, GÜVENİLİR, KİŞİSEL olmaya devam ediyoruz.

 


Omnilab’ın çevre politikası ve sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında bilgi verir misiniz?

Bu konu Omnilab Genel Merkezinden yönetilmektedir. Genel olarak yenilenebilirlik olgusu ve dinamikleri hızla yaygınlaşmakta olan bir süreç ve sürdürülebilirlik konusunda ve alanda yapılan çalışmalara endirekt olarak katkı koymaktayız.

 


Laboratuvar denince akıla alınması gereken güvenlik önlemleri gelmektedir. Omnilab’ın bu konuda yürütmekte olduğu bir çalışma var mı?

İnsan, her şeyin ortak paydası ve çok kıymetli. Günün ve koşulların haraketliliği içerisinde birçok farklı sebeple önemini çok alt seviyelere çekmiş olup olmadığımızı kontrol etmeliyiz. Her ne yaparsak ne üretirsek ne yaratırsak yaratalım mutlu çalışanlara sahip olmak, şirketlerin sahip olabileceği en zengin kaynaktır. Kendi alanımızda da gerek ergonomi gerek çalışma ortamları ve ekipmanları açısından doğru ürünü yönetmeliğe uygun güvenlik yaklaşımı ile sunuyoruz. Avrupa ile eş zamanlı teknolojik gelişmeleri tüm müşterilerimize aktarıyoruz. Bütününün sağlıklılığı ve kalitesi gerekliliktir ve maksimum güvenlik önlemleri ile yönetilmelidir.

 

Son olarak, sektöre iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Birlik ve beraberlik olgusu günümüzde önemini çok noktalarda tekrar tekrar göstermektedir. Mensubu olduğumuz sektör içinde güzel gelişmeler olmakta ve olmaya devam etmektedir. Artan başarılarımızla beraber, devamını diliyoruz.