Petroyağ ve Kimyasallar San. Tic. A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Soysal ile keyifli bir rö

Petroyağ ve Kimyasallar San. Tic. A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Soysal ile keyifli bir rö

Sayın Ünal Soysal, Okuyucularımıza kısaca kendinizden, eğitim durumunuzdan ve profesyonel özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz?

 Petroyağ ve Kimyasallar San Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başka­nı olarak görev yapmaktayım. 1957 yılında Ankara’da doğ­dum. İlk, orta ve lise tahsilini Bahçelievler’de tamamladık­tan sonra aynı sene Gazi Üniversitesi’nde Kimya Mühendis­liği bölümünü kazandım. 1979 yılında iyi derece ile mezun olduktan sonra iş hayatına özel bir tekstil fabrikasında baş­ladım. 1980 yılında bugünkü mesleğimi ve tecrübelerimi ka­zandıran madeni yağ üretiminde ülkemiz öncü olan devlet kurumunda çalışmaya başladım ve 8 yıllık çalışma tecrübe­si ile yabancı bir şirketin Türkiye şubesinde Bölge Satış Mü­dürü olarak madeni yağ sektöründeki ilerlememi sağladım. 1993 yılında bugünkü şirketin kuruluşunu yaparak 20 m2’lik kiralık bir ofiste çalışmaya başladık. Sanayinin ihtiyacı olan yeni ürünleri tespit ederek, onlara yeni uygulama sahaları yarattık.

Firmanızın kuruluşundan bugüne gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz?

1993 yılında ülkemiz sanayi üretimine hammadde sağla­ma amacı ile %100 yerli sermaye ile kurulmuştur. Petroyağ, Nisan 1993 tarihinde, Almanya’dan 2700 kg’lık ilk ithala­tımız gerçekleştirildi. Böylece, çuval üretimi yapan firmala­ra ilk white oil satışımız başladı. 1994 yılında Almanya Han­se & Rosenthal Tudapetrol KG firmasının temsilciliğini al­dık. 1998 yılından beri Chevron Texaco Global Lubricants satış temsilciliğini sürdürmekteyiz. 1999 - 2003 yılları arasın­da şirketin büyümesi ortalama yıllık %25 artışla devam etti. 2000 yılında ilk ihracatımızı Fas`taki bir çuval fabrikasına sa­tış yaparak gerçekleştirdik. 2000 yılında Kocaeli Serbest Böl­ge açıldı ve PETROYAĞ kurucu üye firma olarak bölgede faa­liyete geçen şirketlerden biri oldu. 2001 yılında İngiliz Meta­lube firmasının temsilcisi olarak bakır/alüminyum tel çekme yağlarının Türkiye’de satışına başladık. 2003 yılında 5500m2 arazi üzerine kurulu 1000 m2 kapalı alanda üretim - dolum - ambalajlama tesisimizi kurduk. 2004 yılında ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazandık. 2005 tarihinde EPDK`dan Madeni Yağ Üretim lisansını alan 2. şir­ket olduk. Cezayir, 2006 yılında Bulgaristan ve Romanya ol­mak üzere yurtdışı temsilcilikler verdik. Yeni bir yatırımla, Türkiye Trafo yağı tüketiminin önemli bir oyuncusu haline geldi. Hindistan APAR firması ile ‘Know How’ anlaşması ya­pıldı. Şirketin kapasitesi artırıldı ve yeni yatırımla laboratu­var / Ar–Ge imkanları uluslararası standartlar düzeyinde yeni tasarım ürünler geliştirildi. İhracat kapasitesi artırıldı. 2008 – 2010 yıllarında satış potansiyelini artırıcı yeni distribütör­lükler şirket bünyesine dahil edildi. Bunlardan en önemlisi Petronas / Malezya idi. Türkiye’de Grup III satışı ile otomo­tiv yağ üreticilerine hizmet verilmeye başlandı.

Petroyağ olarak vizyon ve misyonunuz ile ilgili bilgi ala­bilir miyiz?

Petroyağ olarak; yurtiçi piyasasında sanayicinin yağlama problemini çözen araştırmacı firma olarak madeni yağ üre­ten ve satan özel kulvarda bir firma (tailor-made) olmak. Yurtdışı piyasasında ismi bilinen ve en az 5 sektörde onay almış katalog ile referans listelerinde yer alan madeni yağ üreticisi bir firma olmak: Demir-Çelik, Tekstil, Alüminyum, Plastik kauçuk, Kozmetik ve ilaç sanayi. Misyonumuz ise; ISO 9001:2000 kalite gerekliliklerini yerine getirme, kalite uygunluk, müşteri memnuniyeti arttırma, termine uygun­luk, girdi-çıktı kalite kontrol, müşteri iadesinin engellenme­si, personel memnuniyeti, müşteri sadakati konularında sek­töründe öncü olmak.

Ürün ve ürün gruplarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Ürün ve ürün gruplarımızdan bahsetmem gerekirse; demir çelik sanayinde; sentetik kalıp ayırıcılar / mineral kalıp ayırıcı­lar/ yanmaz hidrolik sıvılar. Alüminyum sektöründe ise; had­de yağları/alüminyum buruşuk kap/yatak yağları/yağlayıcı­lık katıkları. Kozmetik ve ilaç sanayinde; kişisel bakım krem­leri/bebek yağları/saç bakım ürünleri/masaj yağı/diğer koz­metik. Gıda sanayi; hamur kesme makinası yağı/gıda işleme yağları/gıda ekipman yağları/kompresör yağları/dişli yağlar/gresler/hidrolik yağlar. Trafo yağları; katıksız trafo yağı/ka­tıklı trafo yağı/redresör yağı. Tel çekme ve metal işleme; alü­minyum tel çekme yağları/bakır tel çekme yağları/metal iş­leme yağları. İnşaat; çelik kalıp ayırıcılar/ahşap ve plywood kalıp ayırıcılar/su emülsiyon olan ayırıcılar. Tekstil; yuvarlak örme makinası yağı/dikiş makinası yağı/iplik yağlama olarak sıralayabilirim.

Ayrıca, Plastik ve Kauçuk sektöründe; compoun TPE/las­tik otomotiv/epdm kauçuk/tpe ve gıda uygulamaları. İmalat;ofset ve mürekkep sanayi ürünleri/hotmelt/yapıştırı­cılar/ deri kimyasalları /taşyünü camyünü üretimi/tarım/kan­dil yağı üretimi/aerosol üretiminde taşıyıcı solvent/memb­ran üretimi/patlayıcı sektörü/köpük kesici. Endüstriyel; tür­bin yağları/kompresör yağları/ısı transfer yağları/zincir yağ­ları/sentetik endüstriyel ürünler/gresler olarak belirtebilirim.

Bildiğiniz gibi Turkchem’in bu ayki dosya konuları içe­risinde "Madeni Yağlar” bulunuyor. Bu sektörle ilgili ürünleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Ülkemizde sanayide yarı hammadde olarak kullanımı önem­ li yer tutan bazı yağlayıcıların tek tedarikçisi olup son dere­ce hassas ürün gamı ile sanayiye karşı büyük bir sorumlu­luk baskısı altında çalışıyoruz. Ürün yelpazemiz içinde; ilaç, gıda, kozmetik, kimya sanayinde hammadde olarak kullanı­lan farmakolojik yağlayıcılar özel rafinasyondan elde edilmiş proses yağları, demir çelik sürekli döküm yağları, yanmaz yağlar, alüminyum hadde yağları, lastik kauçuk sanayi pro­ses yağları petrol jelileri ve waxlar, biodege-redable çevreye uyumlu yağlayıcılar/sentetik yağlar, trafo yağları, tekstil yağ­ları, metal işleme çekme yağları, yeşil ev imalatında kullanı­lan izolasyon malzemeleri proses yağlayıcılar, ekmek maki­naları kestart yağları bulunmaktadır.

Ar-Ge faaliyetleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Labo­ratuvarlarınızın kalite politikası hakkında bilgi alabilir miyiz?

Başarımızdaki en önemli faktörlerin başında Ar-Ge’ye ver­miş olduğumuz önem gelmektedir. Bilgi birikimimizi teknik altyapımız ile birleştirerek müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu özel ürünleri Petroyağ Ar-Ge laboratuvarında geliştirmekte­yiz. 2009 yılında istenilen tüm şartları eksiksiz olarak yerine getirerek TS EN ISO/IEC 17025:2005 standartlarına göre la­boratuvar Akreditasyon ile sertifikalandırdık. Böylelikle Ka­lite Kontrol Laboratuvarında yapılan testlerin dünya çapın­da kabul edilebilirliğini sağlamış olduk. Bu kapsamda Petro­yağ laboratuvarı 11 yerel (TSE) ve 11 uluslararası (ASTM) ol­mak üzere toplam 22 testten akredite olmuştur. Sahip oldu­ğumuz kalite belgeleri ve sertifikalarımız; ISO 9001:2008 Ka­lite Yönetimi Sistemi, ISO14001:2004 Çevre Yönetim Siste­mi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi, NSF H1 Sertifikası, FCC Gıda Kodeks Raporları, TSE Ürün Belgele­ri, Gıda Üretim İzin Belgesi.

Lojistik ve üretim ile ilgili çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Türkiye’nin sayılı endüstriyel yağ üreticilerinden Petroyağ, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (GOSB) yeni tesisi­ni Temmuz ayında faaliyete geçirecek. Yaklaşık 12 milyon dolara mal olan 50 bin ton üretim kapasiteli tesis, 250 bin tonluk Türkiye endüstriyel yağ pazarında Petroyağ’a önemli avantajlar sağlayacak. 6 bin 500 metrekare kapalı alana sa­ hip tesiste üretimin yüzde 30’luk bölümünü ihracata ayıra­cağız. Buna bağlı olarak Ar-Ge çalışmalarına daha fazla ağır­lık vereceklerini söyledi. Özellikle demir-çelik, kimya, lastik, kauçuk, alüminyum ve izolasyon sanayilerine yönelik yeni ürünler tasarlayacaklarını kaydeden Soysal, "Yeni dönem­de yeni ürünlerimizle hiç şüphesiz ihracatta önemli atılımlar sağlayacağız” dedi. Yeni tesislerinde stoklama kapasiteleri­nin de 9 bin tona çıkacağını hatırlatan Soysal, hali hazırda 750 sanayi işletmesine hizmet vermenin haklı gururunu ya­şadıklarını vurguladı.

2012 yılı firmanızın hedef ve projeleri açısından nasıl geçti?

Petroyağ İzmit Köseköy’deki tesisinde faaliyetini sürdüren firmanın 26 bin ton üretim kapasitesiyle 2012 yılı hedefle­rini yüzde 85 oranında gerçekleştirdiği ve 2012’de yaşanan talep daralmasına karşın 75 milyon dolarlık ciro elde ettik. Endüstriyel kullanımlara yönelik madeni yağların üretim, it­halat ve dağıtımı ile ilgili danışmanlık ve tedarik hizmeti ve­ren firmanın 2013 yılında da stabil bir seyir izleyeceğini be­lirtebilirim. Firmamızın kuruluşunun 20. yılında yeni başarı­lara imza atmayı hedefliyoruz. Ürün yelpazemizde yaklaşık 170 çeşit ürün var ve yeni ürünler konusunda ise çalışmala­rımız devam ediyor. Türkiye’de yağ tüketiminin yüzde 70’i otomotiv, yüzde 30’u ise sanayiye ait. "Türkiye’de 200-250 bin tonluk endüstriyel yağ tüketiminin içinde Petroyağ 40 bin tonla pazarda ön sıralarda yer alıyor ve dünyada 24 ül­keye ihracat yapıyoruz. 20. yılımızda şirketimizi hızla global­leştirmek gibi başka bir idealimiz daha var.

2013 yılı hedef ve projeleriniz hakkında bilgi alabilir mi­yiz? Türkiye’deki Kimya sektörü hakkında neler düşünü­yorsunuz?

Türkiye’de yıllık ortalama 500-550 bin ton tüketim ile önem­li bir pazara sahip olan yağ pazarının 10 numara meselesi yüzünden derin yaralar aldı. Hükümetin son 6 ayda aldığı önlemler nedeniyle kötü olan performansın gerçek oyuncu­ların varlığı ile olumlu ilerlemeler olacağını düşünmekteyim. Firma olarak biyolojik çözünürlüğü yüksek olan ürünlere de yöneleceğiz. AB uyumlu hükümetimizin aldığı kararlar gere­ği üzerimize düşen tüm sorumluluklara uymaya çalışacağız. Yeni yatırımımızda tüm kurallara uyumlu önlemler almış bu­lunuyoruz. Ayrıca ürün gamımızda çevreye ve insan sağlığı­na uyumlu ürünler üzerinde önemli değişikliklere gitmekte­yiz. Bu nedenle, biyolojik çözünürlüğü yüksek olan ürünlere yönelmekteyiz. İç pazarda sektörün gelişmesini tehdit eden en önemli unsurlar kaçak akaryakıtın önlenmesi adına sektö­re getirilen vergisel ve bürokratik engellemelerdir. Bu durum sektörün içi ve dış pazarlarda rekabet edemeyerek gelişme­sini durdurmakta ve yeni ürün gelişimini ve Ar-Ge çalışmala­rını düşürmektedir. Bu nedenle de yakıtlar üzerindeki dolaylı vergilerin azaltılması ile kaçakçılığın tamamen kesileceğini ve gerçek oyuncuların dünya standartlarına göre daha reka­betçi olacaktır.

 
Dear Ünal Soysal could you please, briefly tell our read­ers about yourself, your educational background and your professional background in the sector?

Petroyağ and Chemicals Industry Trade. Generic Inc. Chair­man, Mr. Ünal was born in Ankara in 1957.Primary, second­ary and high school education completed in Bahçelievler. After Gazi University, graduating with a degree in Chemical Engineering .In 1979 he started to work in a Textile firm.In 1980 he started to work in the production of mineral oil company , which gives started to work in government of­fices. After 8 years experiance, he began as regional direc­tor of a foreign company. In 1993, we established our com­pany in today’s. We have detected new products in industry and they have created a new application fields.

Could you please talk about the development process of Petroyağ company since its foundation?

In 1993, with the aim of providing raw materials to indus­trial production in our country was founded with 100% domestic capital. Petroyağ, April 1993, the first imported from Germany 2700 kg `ness happen. Thus, the first sack of white oil sales to companies engaged in the production began. In 1994, the representative of Germany Hanse & Rosenthal KG company received Tudapetrol.. Chevron Tex­aco Global Lubricants sales representative since 1998 have been going. 1999 - 2003 the average annual increase of 25% between the years of continued growth of the com­pany . Exports in 2000, the first held in Morocco by sell­ing jewelry factory in a sack. PETROYAĞ Kocaeli Free Zone was opened in 2000 and was one of the founding member companies as the company began operations in the region. Company in 2001 as a representative of the British Met­alube copper / aluminum wire drawing oil started to sell in Turkey. In 2003, based on 1000 m2 closed production area 5500m2 of land - filling -Packaging also established. In 2004 I have been granted the ISO 9001:2000 Quality Man­agement System certification. First degree in 2005 from EPDK and Mineral Oil production license gotten. Algeria, in 2006, we have representatives in foreign countries, includ­ing Bulgaria and Romania. New investment, Turkey became a major player in transformer oil consumption has arrived. APAR company in India with the ‘Know How’ agreement was signed. Increased capacity and new investment in the company’s lab / R & D facilities to the international stan­dards developed new design products. Increased export

önem­

capacity. 2008 - 2010 years were included in the sales po­tential of the building at the company’s new distributor­ships. The most important Petronas / Malaysia respectively. Serving automotive oil producers in Turkey started with the sale of Group III.

What is your company’s mision and vision?

Petroyağ As a company in the domestic market, industrial­ists, researchers solved the problem of lubrication private lane, a company that produces and sells lubricants (tailor-made) to be. Known name in the international market and received approval from the industry for at least 5 and the reference lists of the catalog to be a manufacturer in the mineral oil. Iron and steel, textiles, aluminum, plastic rub­ber, cosmetic and pharmaceutical industries.

Our mission is;Fulfill the requirements of the ISO 9001:2000 quality, quality assurance, customer satisfaction, increase availability terminated, the input-output quality control, customer return the prevention, staff satisfaction, customer loyalty issues to be leading the industry.

What are your product groups and which sectors are in­terested in these products?

Iron, steel, synthetic mold release agents / mineral mold re­lease / fire-resistant hydraulic fluids. Aluminum, rolling oils / aluminum crumpled cap / bearing oil/lubrication additives

Cosmetic and pharmaceutical industries, personal care creams/baby oil/hair care products/massage oil/other cos­metics. Food industry; dough cutting machine oil/food processing, oil/food equipment oil/compressor oil/gear oil/ grease/hydraulic oils. Transformer oils; pure transformer oil / additives as transformer oil / oil rectifier. Wire drawing and metal processing, aluminum wire drawing oil/copper wire drawing oil/metal processing oils Construction, steel mold release agents/wood and plywood mold release agents/ water separators, emulsion. Textile, circular knitting ma­chine oil/sewing machine oil/thread lubrication. Plastics and Rubber; compoun TPE/rubber automotive /EPDM rubber / TPE and food applications. Manufacturing, offset and ink industry products/hot melt/adhesive/leather chemicals/ min­eral glass wool production/agriculture /primrose oil produc­tion/manufacture of aerosol carrier solvent/membrane pro­duction/explosive industry / foam cutter. Industrial, turbine oils/fats compressor/heat transfer oils/chain oil/synthetic industrial products/greases

As you know, there is mineral oil in file subjects the Turkchem Magazine. Could you please, give us some in­formation about this products?

Use as raw materials in industry holds an important place in our country half is the sole supplier of some of the lubri­cants industry with a highly sensitive product range, work­ing under the pressure of the enormous responsibility. Our range of products in the pharmaceutical, food, cosmetic, pharmaceutical lubricants used in the chemical industry as a raw material derived from a special process oils and fats continuous casting iron and steel, non-flammable oils, alu­ sa­

minum rolling oils, rubber process oils, petroleum jelly and waxes rubber industry, biodege-redable environmentally friendly lubricants / synthetic oils, transformer oils, textile lubricants, metal processing and drawing oils, insulating materials used in the manufacturing process of green home lubricants, oils, bread machines are divider.

Could you please, tell us R&D activities and laboratoires quality policy?

At the beginning of the most important factors in our suc­cess that we have given to R & D are important. By com­bining our knowledge of our customers needs with tech­nical infrastructure, R & D lab Petroyağ specific products fully fulfilling all the conditions required in 2009 TS EN ISO / IEC 17025:2005 standards with Laboratory Accreditation. Thus, the acceptability of Quality Control Laboratory tests conducted worldwide have achieved. In this context, labo­ratory Petroyağ 11 local (TSE), and 11 international (ASTM) has been accredited for a total of 22 tests. We have quality certificates and certificates; ISO 9001:2008 Quality Man­agement System, ISO14001: 2004 Environmental Manage­ment System, OHSAS 18001:2007 Occupatıonal, Health and Safety Certificate, NSF H1 Certificate, FCC Codex Food Reports, TSE Product Documentation, Food Production Per­mit.

Could you please mention about logistics and produc­tion activities?

Manufacturers of industrial oil Petroyağ of Turkey, Gebze Organized Industrial Zone (GOSB) will operate the new fa­cility in July. At a cost of approximately $ 12 million facil­ity with a production capacity of 50 thousand tons, 250 thousand provide a significant advantage in the market for Petroyağ in Turkey . 30 percent of the production fa­cility, which has 6,500 square meters of indoor space will devote part of the export. R & D activities will focus more and more, he said.

How did the year of 2012 pass in terms of your targets?

The company continued its activities at Izmit Köseköy’deki Petroyağ production capacity of 26 thousand tons in 2012, and held 85 percent of the targets of the contraction in demand in 2012, achieved a turnover of 75 million dollars, but they said. Production of mineral oils for industrial uses, import and distribution company that provides related con­sulting and procurement services will follow in 2013 look­ing for a stable recording Soysal, firms the 20th claimed new successes in thumping. Assortment of approximately 170 kinds of products, pointed out that, when it comes to trying new products, he said. 70 per cent of oil consump­tion in Turkey in automotive, pointed out that 30 percent of the generic industry, "200-250 thousand tons of industrial oil consumption in Turkey Petroyağ’ın 40 thousand tons in the forefront of the market, and that, in the world 24 export to the country, making it the 20th internationalize rapidly pursuing our company as the year we have another, "he said. Especially iron and steel, chemicals, rubber, alumi­num and insulation industries to design the new products for the Generic noted, "In the new era no doubt will make significant strides in exports, new products, "he said. Ge­neric storage capacity of 9 thousand tons of new facilities would remind the already stressed experiences proud to serve 750 industrial operation.

Could we learn your targets concerning the year of 2013? What is your opinion concerning chemistry sector in Turkey?

The target is the higher the resolution of biological prod­uctsTurkey is an important market with an average annual consumption of 500 to 550 thousand tons, with a num­ber 10 over the issue of the oil market, suggesting that the deep wounds, the measures taken by the government due to the poor performance of the last six months, with the presence of real players that will shift the positive direction. As a company with a high resolution of biological prod­ucts will gravitate towards voicing the generic, said:"The EU is compatible with all the responsibilities incumbentu­pon us to abide by the decisions of our government work. We have taken new measures are compatible with all the rules. Our product range also significant changes in the en­vironment and human health we go on compatible prod­ucts. For this reason, we aspire to biological products that are high resolution. The most important factors threaten­ing the development of the sector in the domestic market for the prevention of leakage of fuel tax and bureaucratic brought to the industry.This is to stop the development of the sector and the domestic and foreign markets, competi­tion reduces new product development and R & D work. Therefore,the reduction of indirect taxes on fuel smuggling andthe real players completely cut will be more competitive by world standards.