Sektör, 200 Ülkeye Plastik Ürün, 100 Ülkeye de Plastik Hammadde Sattı

Sektör, 200 Ülkeye Plastik Ürün, 100 Ülkeye de Plastik Hammadde Sattı
Plastik sektörü ilk yarı yılda 2.5 milyar dolarlık ihracat yaptı

Ülkemizin parlayan yıldızı plastik sektörü, hammadde sıkıntısına rağmen büyümesini sürdürüyor. Sektörün ithalatının 2012 yıl sonunda yüzde 10, ihracatının ise yüzde
21 artması bekleniyor.
Üretim kapasitesinde Avrupa ülkeleri arasında üçüncü sırada yer alan ve ülke sanayimizin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan plastikte, işler yolunda gidiyor. Neredeyse kronik denebilecek hammadde sorununa rağmen plastik sektörü, yıl sonunda yüzde 11 büyüme rakamına ulaşmayı hedefliyor.
Sektörün 2011’de gerçekleşen 11,4 milyar dolarlık katma değerinin 2012’de 12,3 milyar dolara çıkarak, yüzde 8 artması bekleniyor. Plastik sektörünün diğer ihracatçı sektörler kanalı ile 5,3 milyar dolarlık dolaylı ihracat yaparak direkt ihracatı ile birlikte ekonomiye 10 milyar dolar ihracat dövizi kazandırması hedefleniyor.

Plastik Hammadde İthalatı
2011 yılında 9,9 milyar dolar olan plastik hammadde ithalatı, 2012 yılının ilk 6 ayında 5,13 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı trendin sürmesi halinde yıl sonunda
10,25 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu durumda, toplam plastik hammadde ithalatının 2012 yılında 2011 yılına kıyasla değer bazında yüzde 3 artacağı tahmin ediliyor.
Türkiye, 2011 ve 2012 yılının 6 ayında 100’ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal etti. Toplam ithalatın 2012 yılının ilk 6 ayında miktar bazında yaklaşık yüzde
62’si, değer bazında da yüzde 64’ü 10 ülkeden yapıldı. 2012 yılının ilk 6 ayında, 2011 yılında olduğu gibi, toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, Almanya ve Belçika aldı. Bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdaki payı yüzde 32 oldu.

Plastik Hammadde İhracatı
2011 yılında 894 milyon dolar olan plastik hammadde ihracatı, 2012 yılının ilk 6 ayında 504 milyon olarak gerçekleşti. Yıl sonunda ise 1 milyar doları geçeceği ve 2011 yılına kıyasla yüzde 13 artacağı tahmin ediliyor.
Türkiye Son 2 yıldır 100’ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yaptı. 10 ülke toplam ihracattan 2011 yılında değer bazında yüzde 45 pay aldı. 2012 yılının ilk 6 ayında ise ilk 10 ülkenin payı yüzde 58’e çıktı. 2012 yılının ilk 6 ayında Almanya, İtalya ve Rusya Federasyonu plastik hammadde ihracatımızda ilk 3 sırada yer aldı.

Plastik Mamulde Durum
2012 yılının ilk 6 ayında plastik mamul üretimi 3,68 milyon ton olarak gerçekleşti. Üretimin yıl sonunda 7,34 milyon tona çıkarak 2011 yılına kıyasla yüzde 9 artacağı tahmin ediliyor. 2012 yılında 2,93 milyon tonluk üretimle plastik ambalaj malzemelerinin üretimde başı çekeceği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,6 milyon tonla ambalajı takip edeceği öngörülüyor. Plastik sektörünün yoğun olarak üretildiği ilk 10 ilin toplam plastik mamul üretimi içindeki payı yüzde 87 oldu. Bu 10 ilde yıl sonunda toplam 6,3 milyon ton plastik mamul üretiminin gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

PLASFED’in kurucu derneklerinin bulunduğu illerin (İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kayseri) toplam plastik üretimlerinin, 2012 sonunda 5,3 milyon tona erişeceği ve toplam üretimden yüzde 72 pay alacağı tahmin ediliyor.

Plastik Mamul İthalatı
2011 yılında 483 bin ton olan plastik mamul ithalatı, 2012 yılının ilk 6 ayında 243 bin ton oldu. Plastik mamul ithalatının yıl sonunda 487 bin tona çıkması ve 2011 yılına kıyasla miktar bazında yüzde 1 artması bekleniyor. Türkiye’nin toplam plastik ithalatı içinde plastik mamul ithalatı hem miktar hem de değer bazında küçük bir yer tutuyor. Sektörün dış ticaret açığı da plastik hammaddede yaşanılan ithal bağımlılığından kaynaklanıyor.

Plastik Mamul İhracatı

2011 yılında 3,49 milyar dolar olan plastik mamul ihracatı, 2012 yılının ilk 6 ayında 1,94 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı trendin sürmesi halinde yıl sonunda ihracatın 3,88 milyar dolara çıkacağı ve 2011 yılına kıyasla değer bazında yüzde 11 artacağı tahmin ediliyor.
Türkiye, yaklaşık 200 ülkeye plastik mamul ihracatı yapıyor. 2011 yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında yüzde 56, değer bazında da yüzde 55 pay aldı. İlk 10 ülkenin 2012 yılının 6 ayındaki payı miktar bazında yüzde 54 değer bazında da yüzde 52’ye geriledi. Bu durum, plastik ihracatçılarının daha değişik pazarlara yönelmekte olduğunu gösteriyor. Son iki yıldır, Irak, Almanya ve Rusya Federasyonu, plastik mamul ihraç edilen ilk 3 ülkeyi oluşturuyor.
Plastik mamul ihracatımızın önemli bir kısmını dolaylı ihracat diye adlandırdığımız ürün beraberinde ambalaj, otomotiv ve beyaz eşya oluşturuyor.

İç Pazarda Plastik Ürün

2000 yılında 2,7 milyon ton olan plastik mamuller iç pazar satışı 2011 yılında 6,1 milyon tona kadar çıktı ve 2012 yılının ilk 6 ayında 3,25 milyon ton olarak gerçekleşti. Aynı trendle sürmesi halinde iç pazar satışının 2012 yılı sonunda 6,5 milyon tona çıkacağı ve bunun yüzde 7’sinin ithalatla karşılanacağı tahmin ediliyor.
Ancak, 2012 yılında iç pazarda satılacağı tahmin edilen 6.500 tonluk plastik mamulün yaklaşık 1.300 tonu, otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile dolaylı olarak ihraç ediliyor. Kalan 5.200 tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından kullanılacak.
Türkiye’de doğrudan tüketici tarafından kullanılan kişi başına plastik mamul 2007 yılında 58 Kg iken, 2008 ve 2009 yıllarında 51 ve 50 Kg’a geriledi. 2009 yılından itibaren artan kişi başına alımın 2012 yılı sonunda 67 Kg’a çıkacağı tahmin ediliyor.
Bu seviyedeki kişi başına tüketim, gelişmiş batı toplumlarının yüzde 60’ı düzeyinde. Bu durum, iç pazarın doyum noktasının çok altında olduğunu ve Türkiye’de plastik tüketimine yönelik potansiyel talebin çok büyük olduğunu gösteriyor.

Selçuk Aksoy
PLASFED (Plastik Sanayicileri Federasyonu) Başkanı