Su ve Kağıt; Performans Kimyasalları

Su ve Kağıt; Performans Kimyasalları

Seher Uzunsakal / Araştırmacı - Kağıt ve Su Kimyasalları Birimi - Ak-Kim Kimya

Performans kimyasalları; tekstil, yapı, temizlik, kağıt üretimi, su arıtma gibi daha birçok farklı endüstriyel alanda kullanımı olan, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ve yenilikçi çözümler sunan özel ürünlerdir. AkKim, sürdürdüğü ArGe çalışmaları ile performans kimyasalları alanında hedef pazarlarından biri olan kağıt üretimi ve su arıtma sektörü için geliştirmekte olduğu yeni nesil ürün tasarımlarıyla ürün gamını genişletmeye devam ediyor.


AkKim, 10 yılı aşkın süredir performans kimyasalları kategorisinde yer alan "suda çözünür sentetik polimerler” üzerinde çalışmakta ve teknik bilgi birikimi ile ürünlerinin hem yurt içinde hem yurt dışında satışını gerçekleştirmektedir. Türkiye’de AkKim’in ilk üreticisi olduğu, suda çözünebilen polimerik ürünlerden bazıları; kağıt sektöründe kullanılan mukavemet arttırıcı reçineler ve su arıtma proseslerinde kullanılan organik koagülantlardır. AkKim suda çözünür polimerlerin yanı sıra geliştirdiği emülsiyon bazlı yeni ürünleriyle kağıt üretim sektöründe farklı uygulama alanları için de kimyasal çözümler üretmektedir.


Su yönetimi konusunda çevreyi koruma bilinciyle suyun etkin kullanımı, atık suyun endüstriyel alanda geri dönüşümü için uygulanan organik kaogülantlar polidiallildimetilamonyum klorür, dimetilaminepiklorohidrin türevleri ve disiyandiamid polimerleridir. Suda çözünür polimerler olan organik koagülantlar yağsu karışımlarında yağın sudan ayrılması, suda var olan kirliliklerin çöktürülerek uzaklaştırılması, sudaki rengin giderilmesi ve kimyasal oksijen ihtiyacı değerlerinin düşürülmesi işlemlerinde son derece etkilidir.


Kağıt üretiminde kullanılan performans kimyasallarından bir diğeri de mukavemet arttırıcı sentetik polimerlerdir. Bunlar atık kağıtların yeniden değerlendirilmesinde ve temizlik kağıdı üretiminde kağıda fiziksel özellikler kazandıran ve geniş pazar payına sahip ürünlerdir. Poliamidoaminepiklorohidrin bazlı yaş mukavemet reçineleri kağıdın suya karşı dayanıklılığını arttıran, emicilik ve kuru mukavemet sağlayan ürünlerdir. Glioksallenmiş katyonik poliakrilamid ise kullanım sırasında yaş mukavemet özelliğine sahip ve daha sonrasında suda erimesi istenen tuvalet kağıtları için geçici yaş mukavemet özelliği sağlar.


Mukavemet reçinelerinin yanı sıra kağıt üretiminde dolgu maddeleri, tutkallama ajanları, boyalar, ağartıcılar, yumuşatıcılar gibi pek çok sentetik ve doğal kimyasal katkı maddesi kullanılmaktadır. Birçok kâğıt ve karton çeşidinin sahip olması gereken en önemli özelliklerden biri su, mürekkep vb. sıvıların nüfuzuna karşı dayanıklı olmalarıdır. Bu amaçla tutkallama ajanları kâğıdın su emiciliğinin kontrolünü sağlayan, yüzey mukavemetini ve elyafların bağ oluşturma gücünü arttıran kimyasallardır.


AkKim’in geliştirdiği emülsiyon bazlı yeni performans kimyasallarından AKD içerikli tutkallama ajanlarından ilki AK DIMER 115 beyaz kâğıt, gazete ve mukavva sınıflarında kağıdın su emiciliğinin kontrolünü sağlayarak Cobb değerinin ayarlanmasında, yazılabilirlik ve baskı konularında yüksek performans sağlar. Bu kimyasal selülozun hidroksil grupları ile reaksiyona girerek βketo ester bağlarını oluşturur. Oluşan kovalent bağ sayesinde lif yüzeylerden uzaklaşmakta, hidrofobite dışarıya doğru azalarak yönlenmekte ve durağan hale gelmektedir. Formülasyonunda içerdiği emülgatörler sayesinde AK DİMER 115’in katyonik yapısı elyafa tutunumunu kolaylaştırır. Aynı zamanda suda çözünür diğer katyonik polimerler ile birlikte uygulanarak tutunum arttırılabilir.


Tutkallama ajanlarından olan ve yüzeyden uygulanan stirenakrilat bazlı AK REPEL 100 ve kuru mukavemet reçinesi olarak tasarlanan modifiye nişasta bazlı AK BOND 128 ürünlerimiz için ArGe çalışmaları devam etmektedir. Yüzey tutkallama kimyasalı olan stirenakrilat polimeri sıvılara karşı dayanım sağlama özelliğinin yanı sıra, neme daya­nıklılık, yüksek baskı kalitesi, kimyasala dayanım gibi özel­likler kazandırmaktadır. Katyonik nişasta bazlı kuru muka­vemet reçinesi özellikle ambalaj sektöründe kağıdın fiziksel darbe dayanımını arttıran, yüksek drenaj ve böylece kurut­mada düşük buhar tüketimi sağlayan bir çözüm olacaktır.


AkKim’in sahip olduğu 37 yıllık tecrübesi ve knowhow’ı ile kendi üretim tesislerinde temel kimyasallar ve perfor­mans kimyasallarının üretim tekniklerini geliştirmesi ve pa­zara sunması ulusal bir kazanımdır. AkKim olarak; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptığımız başvurunun ar­dından 25 Ekim 2013’te "ArGe Merkezi” tescilini alarak, ülkemizin ArGe açısından önde gelen firmalarından birisi olduğumuzu belgelemiş olduk. Ayrıca ArGe merkezimiz, ilinin tek ArGe merkezi unvanına da sahiptir; Yalova’daki tek ArGe merkezidir. 2,250 m2 alana sahip yeni ArGe bi­namızda, AkKim ArGe ekibi 2013 itibariyle 48 yeni ürün geliştirmiştir. AkKim ArGe merkezi, pazar hedeflerini izle­yen ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayan özel ürünlerin gelişti­rilmesine yönelik ulusal araştırmalarına ve teknolojik geliş­meye önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir.