Yükselen Trend: Antipollution (Hilal Durgun Çınar)

Yükselen Trend: Antipollution (Hilal Durgun Çınar)

Hava kirliliği sağlığımız üzerinde büyük bir etkiye neden olabilir. Hava kirliliğine maruz kalma, yanma ve batma hissi, reaktif oksijen türlerinin indüksiyonu (ROS) ve matriks metalloproteinaz (MMP) ekspresyonu ile ilişkilendirilmiştir.

Cilt, vücudumuzun savunma mekanizması için önemli bir rol oynamaktadır. Ancak normal cilt, koruma kabiliyetlerimizi aşan agresif kirlilik ile baş etmede zorluk çekmektedir. Hava kirliliğine yol açan gazların ve parçacıkların zararlı etkileriyle savaşırken cilde verilen her türlü destek önemlidir.

 

Kirliliğe karşı korunmada, yangı (yanma ve batma hissi) ve reaktif oksijen türlerinin etkilerini bastırmak önemlidir. Örneğin egzoz partikülleri ve duman, matris metalloproteinlerini (MMP’ler) arttırır ve cildin sağlamlığını negatif etkiler. Bununla birlikte antioksidan ve / veya antienflamatuvar etkilere sahip içerikler cildin korunmasında önemli bir rol oynayabilir. Ürün yelpazemiz bu bakımdan potansiyel olarak yararlı birçok bileşen içerir.

 

Gamma-Oryzanol

Gamma-Oryzanol’un çok sayıda koruyucu özelliği olduğu belirtilmiştir (Henderson v.d. 2012). Antioksidan özelliklere sahiptir ve tümör inhibitörü etkiler göstermiştir (Kim v.d. 2012 a).

 

Dış ortamda yer alan zararlı kimyasallara karşı koruyucu etkileri, TPA ile uyarılan yangıyı azalttığı farelerde yapılan bir testle gösterilmiştir. Buna ek olarak, sikloalkenol ferulate (gamma-oryzanolun önemli bir bileşenidir), 7,12-dimetilbenz [a] antrasen başlatılan farelerde TPA’nın tümör destekleyici etkisini engellemiştir (Yasukawa v.d. 1998). IgE’yi tutabildiği ve reseptörlere bağlanmasını önlediği için anti-alerji özelliklerine sahiptir ve mast hücresi degranülasyonunu baskılamaktadır (Oka ve diğerleri, 2010).

Pek çok kozmetik içerik cildi dış etkenlere karşı koruma fonksiyonu gösterir ve oksidasyon, yangı gibi iç içe geçmiş mekanizmalar üzerinde etki gösterebilir.

Avocadol
Birçok yağın anti-inflamasyon etkisi çoğunlukla sabunlaşmayan fraksiyonuna ve bu fraksiyonundaki sterollere dayalıdır. Avocadol yaklaşık %30 sterol içeren bir üründür. Örneğin, Avokadol’ün başlıca iki sterolünden beta-sitosterol ve kampesterol - lipopolisakkarit tarafından uyarılan makrofaj hücrelerinde PGE2 salımını baskı altına almıştır. (Awad v.d. 2004). Antienflamatuar eylemler dizisi, farelerde atopik dermatit benzeri cilt lezyonlarının inflamasyon parametrelerini azaltabilen beta-sitosterol’ü işaret etmektedir.

 

Ayrıca stigmasterol - Avocadol’daki diğer büyük sterol, güçlü anti-inflamatuar etkinlik gösterir. Fare kondrositleri ve insan osteoartrit kondrositleri kullanılan bir modelde, hücreler IL-1 beta ile tedavi edilmiştir. Ön işleme tabi tutulmuş stigmasterol, yangı ve matris bozunum medyatörleri (örn., MMP-3) ile ilgili birçok parametrenin azalmasını sağlamıştır (Gabay ve diğerleri, 2010). Tabii ki, Avocadol’ün hidratasyon ve transepidermal su kaybı üzerine olan etkileri dış etkilere karşı daha iyi bir koruma sağlayan cilt bariyerinin iyileştirlmesi ile ilişkilidir.

 

Tsubaki (Japon Gülü) Yağı

Tsubaki Yağı da kirliliğe karşı mücadelede ilginç faydalar sağlayabilir. Tsubaki yağının, RAW264.7 hücrelerinde LPS kaynaklı NO, PGE2 ve TNF-alfa üretimini engellediği ortaya çıkarılmıştır (Kim v.d.2012b). İlaveten, tsubaki yağının insan dermal fibroblast hücrelerinde TNF-alfa kaynaklı MMP-1 sekresyonunu baskıladığı ortaya konmuştur (Jung ve diğerleri, 2007). Bu, yaşlanmayı önleyici bir madde olarak önemli etkiler anlamına gelir. Tsubaki triterpen alkoller, TPA ile uyarılan kulak yangısı inhibisyonu (Akihisa v.d. 1997) ve TPA’nın neden olduğu Epstein-Barr virüsü erken antijeni (EBV-EA) indüksiyonu antitümör etkileri desteklediğini üşündürmüştür (Akihisa v.d. 2004).

 

Karite Yağı

Karite Yağı, yüksek oranda (yaklaşık %5.5) sabunlaştırılamaz madde içeriğine sahiptir. Triterpen alkoller, sabunlaştırılamaz karite yağı fraksyonu içindeki en önemli bileşenlerdir. Karite yağından izole edilen alfa-amirin, beta-amirin, lupeol ve bütirrospermol asetat ve sinnamat, 12-O-tetradekanoilflorbol-13-asetat (TPA) ile indüklenen yangıyı engellemiştir. Ayrıca, Epstein-Barr virüsü erken antijeni üzerinde orta düzeyde inhibitör etkisi görülmüştür. Lupeol sinnamat, 7,12-dimetilbenz [a] antrasen (DMBA) başlatılan / TPA ile yükseltilen karsinogenez testinde önleyici bir etki göstermiştir (Akihisa v.d. 2010).

 

Bir başka çalışmada (Verma ve diğerleri 2012), bir test sisteminde, karite yağı ekstraktının, lipopolisakkarit kaynaklı nitrik oksit, TNF-alfa, IL-1beta ve IL-12 düzeylerini azalttığı ve pro-inflamatuar enzimlerin ortaya çıkışını engellediği bulunmuştur; bunlar karite yağının anti-inflamatuar etkisinin moleküler temelinde bilgi vermektedir.

 

Diğer Yağlar

Genel olarak bitkisel yağlar, sağlıklı cilt bariyerini korumak için kullanılır ve pullu, sağlıksız bir cildi önleyebilir. Buna ek olarak, bitkisel yağlar koruyucu bir etki gösteren sabunlaştırılamaz bileşenler içerir. Örneğin avokado yağı, sabunlaştırılamayan maddeleri düşünüldüğünde, bu konudaki özellikleri göz önüne alarak ilginç bir seçim olabilir.

 

Tocomix L Serisi

Antioksidanlar zararlı dış etkenlere karşı korunmada önemli bir rol oynamaktadır. Tokoferoller, bitkilerden elde edilen önemli doğal antioksidanlardır. Alfa tokoferol (Vitamin E) iyi bilinmektedir. Bununla birlikte, gama-tokoferol gibi diğer tokoferoller, antioksidan olarak çok daha etkilidir ve diğer (sağlık açısından) faydaları da vardır.

 

Tocomix L serimiz, ör. Tocomix L70-IP, yüksek oranda gama ve delta-tokoferol içerir ve bunlar soya fasulyesinden elde edilir. Başka bir deyişle, yüksek bir antioksidan aktivite istendiğinde Tocomix L serisi antioksidanlar tercih edilen bir seçenektir – sağlığa yönelik yararları da ekstra bir fayda olarak karşımıza çıkar.

Gama-tokoferol ve onun ana metaboliti, lipopolisakkarid (LPS) uyarılmış RAW264.7 makrofajları ve IL-1-beta ile işlemden geçirilmiş A549 insan epitel hücrelerinde PGE2 sentezini azaltmıştır. Aksine, alfa-tokoferolunki ise hafif etki göstermiştir veya hiç etkisi yoktur (Jiang v.d. 2000).

 

Buna ek olarak, gama-tokoferol, sistemik oksidatif stresi azaltmış ve LPS’ye karşı monosit yanıtları sağlığa yönelik olumsuz etkileri olmayacak şekilde engellemiştir (Wiser v.d. 2008). Tokoferollerimiz etkin serbest radikal temizleyicilerdir ve radikallerin cilt üzerindeki zararlı etkilerini - örneğin yaşlanmayla alakalı olanları- azaltmaktadır. Mekanizmaların iç içe geçmiş olması nedeniyle, antioksidan aktivite ve anti-inflamatuar etkilerin bir arada olması şaşırtıcı değildir.

 

Biberiye Ekstraktı

Biberiye ekstraktları, güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Biberiye özündeki en önemli antioksidan aktiflerden biri olan karnosik asit plazmid DNA’yı UV-A ile üretilen hidroksil radikallerden korumaktadır (Russo v.d. 2009). Karnosik asitin insan fibroblast hücre dizisinde UV ile indüklenen MMP-1, MMP-3 ve MMP-9 açığa çıkışını engellediği tespit edilmiştir (Park v.d. 2013). Suda çözünebilen biberiye ekstraktı, kutanöz fotodamerjinin önlenmesindeki faydaları nedeniyle insan dermal fibroblastlarında incelenmiştir. MMP-1 gen ranskripsiyonunun UV ile uyarılan up-regülasyonunu engellemiştir (Martin v.d. 2008). Biberiye ekstraktında bulunan antioksidan aktiflerin faydalarının yanı sıra, ursolik asit de ilginç bir komponent olarak değerlendirilebilir. Ursolik asit, koruyucu, anti-inflamatuar ve MMP baskılayıcı etkinliğe sahiptir.Phytrox Rosemary L4-CA deod, standart seviyede karnozik asit içeren, yağda çözünebilen biberiye ekstraktıdır.